Tilbake

En nettside blir til seks nettsider

Bilde

BILDETEKST

 
Foto: 0rvik
 
modelljernbane .internettside.com legges ned, og erstattes av seks nye sider. Det var på tide med en oppdatering av nettstedet og valgte da å skaffe nye domener, samt dele opp innholdet fordelt på seks ulike sider; en side for modelljernbane, en for modellbiler, og en for byggesett, i de to skalaene 1:87 og 1:160. Slik ble alt innholdet mer oversiktlig og samlet.

Denne nettsiden vil ikke lenger bli oppdatert, og noe av innholdet vil bli flyttet over på den nye.

 
De nye nettsidene:

MODELLJERNBANE.1-87.NO | MODELLBILER.1-87.NO | BYGGESETT.1-87.NO

MODELLJERNBANE.1-160.NO | MODELLBILER.1-160.NO | BYGGESETT.1-160.NO

ENGLISH This webpage will not be updated anymore due to the launch of six new sites. It was time to redesign this page when I decided to buy two New domains and make one page for each of the following; model railroads, model cars, model kits, in N-scale and H0. Below you’ll find the links to the new sites.

DEUTCH Diese Webseite wird nicht mehr aufgrund der Einführung von sechs neuen Seiten aktualisiert werden. Es war Zeit, diese Seite neu zu gestalten, wenn ich zwei neue Domains zu kaufen und eine Seite für jeden der folgenden; Modelleisenbahnen, Modellautos, Modellbausätze, in N-Maßstab und H0. Nachfolgend finden Sie die Links zu den neuen Seiten.

 

   Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å poste en melding.


 


  

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009