Tilbake

Lag deg et kameratog til modelljernbanen

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

LAG DEG EN TOGVOGN MED PLASS TIL ET HD-VIDEOKAMERA

 
Foto: 0rvik
 
Du har kanskje sett folk filme sine egne modelljernbaner… Ja til og med sett video fra Miniatur Wunderland og Minutt for Minutt fra Gamlebyen Modelljernbanesenter? Kanskje er du av de som ønsker å gjøre det samme, men uten å måtte kjøpe Märklin Mobile Vision til ca 8000 kroner.. som for øvrig er på tilbud til 5950 kroner hos Lokstallen Hobby akkurat nå.

Jeg har en løsning. Du trenger ikke et større budsjett enn ca 800 kroner. Og er man litt kreativ så kan man få til en fin løsning som gjør at kameraet kan kjøres rundt uten at det er synlig. Jeg har bygget meg selv en egen kameravogn, og har tatt noen bilder fra prosessen. Alt du trenger er et HD Guncam, anbefaler deres nyeste; MycroCam, og en norsk containervogn.

 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

+

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

=

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

SLIK KAN DET GJØRES

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH Video record your model railroad with a model train. More text is coming.

DEUTCH Video aufzeichnen Ihrer Modellbahn mit einem Modellzug. Mehr Text kommt.

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

BRUK AV TOGVOGNEN UTEN KAMERA

 
Foto: 0rvik
 

HVORDAN | HOW TO | WIE KÖNNEN SIE

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Se om du har noen gamle vogner du kan ta ut loddene i.
See if you have some old wagons where you can remove the ballasts.
Sehen Sie, wenn Sie einige alte Wagen, wo Sie die Vorschaltgeräte entfernen können.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

En norsk NSB containervogn fra Electrotren funker bra.
A Norwegian NSB container wagon from Electrotren is works well.
Ein norwegischer NSB Container Anhänger von Electrotren funktioniert gut.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Kameraet passer perfekt mellom stagene.
The camera fits perfect between the supports..
Die Kamera passt perfekt zwischen den Stützen..
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Stagene holder faktisk kameraet på plass.
The bars actually holds the camera in place.
Die Stangen tatsächlich hält die Kamera an Stelle.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Bygg en ramme hvor du ønsker å ha ballasten.
Build a frame where you want to have the ballast.
Baue einen Rahmen, wo Sie wollen den Ballast haben.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Få det til å ligne på et lasteplan.
Make it look like a cargo plan.
Machen es wie ein Frachtcontainer zu suchen.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Ballasten er viktig for å få vognen tung og stabil.
Ballast is important to get the carriage heavy and stable.
Ballast ist wichtig, um die Karre schwer und stabil.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Legg den på plass så den sitter godt fast. Lim den.
Put it in place so it stays firmly. Glue it.
Legen Sie es an Stelle so bleibt es fest. Kleben Sie es.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Sørg for at den er midtstilt. Slik at kamera ikke blir skeivt.
Make sure it is centered. So the camera is not tilted.
Vergewissern Sie es zentriert ist. Also die Kamera nicht geneigt ist.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Jeg har valgt å bygge en platting.
I have chosen to build a deck.
Ich gewählt habe, ein Deck zu bauen.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Fester på mere vektlodd.
Adheres to more weights.
Haftet auf mehr Gewichte.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Sørger for at de er fast og midtstilt.
Ensures that they are firm and centered.
Sorgt dafür, dass sie fixiert und zentriert sind.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Lag en plastplate som du limer på ønsket last-tekstur.
Create a plate that you paste in the desired cargo texture.
Erstellen Sie eine Platte, die Sie in die gewünschte Ladung Textur einfügen.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Fest denne for å skjule ballasten.
Place and secure it to hide the ballast.
Befestigen Sie diese, um den Ballast zu verstecken.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Lim på ønskede detaljer.
Glue wanted details.
Fügen Sie die gewünschten Details.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Jernbanevognen til vanlig bruk uten kamera.
Railway carriage for normal operation without a camera.
Eisenbahnwagen in den Normalbetrieb ohne Kamera.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Her med kamera ombord.
Here with a camera on board.
Hier mit einer Kamera an Bord.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Bra plassering. Perfekt høyde.
Good location. Perfect height.
Gute Lage. Perfekte Höhe.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Fold kameraet inn i ønsket tekstur.
Fold the camera into the desired texture.
Falten Sie die Kamera in die gewünschte Textur.
 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

Foto: 0rvik

Så er det bare å få vognen på skinnene og koble det til et tog.
So you just have to get the carriage on the rails and connect it to a train.
So müssen Sie Wagen auf den Schienen zu bekommen und verbinden mit einem Zug.

 
 

JEG VIL ETTERHVERT LASTE OPP EN VIDEO SOM VISER KVALITETEN ER.
I SOON UPLOAD A VIDEO THAT SHOWS THE QUALITY AND HOW THE RESULT LOOKS.
ICH WERDE IRGENDWANN VIDEO HOCHLADEN DASS DIE WUALITAT ZEIGT.

 
 
 

MULIG LØSNIG | ANOTHER SOLUTION | EIN ANDERE LÖSUNG

Med borrelås med lim på så kan du feste kameraet til en fjernstyrt modellbil. For eksempel en av Wiking sine control87-biler. Da kan du kjøre rundt i gatene og på anlegget ditt og filme det fra gateperspektiv.

With Velcro with adhesive on the backside you can attach the camera to a remote-controlled model car. For example one of Wikings control87 cars. Then you can drive around in the city and on your installation and get video it from a street view.

Mit Klettverschluss mit Kleber auf der Rückseite können Sie die Kamera auf einem ferngesteuerten Modellauto zu befestigen. Zum Beispiel einer der Wikinger CONTROL87 Autos. Dann können Sie fahren in der Stadt herum und auf Ihrer Modellbahn und Video bekommen sie von einem Blick auf die Straße.

 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

KAMERAET KAN OGSÅ BRUKES PÅ WIKING SINE FJERNKONTROLLERTE BILER

 
Foto: 0rvik
 

 

   Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å poste en melding.


 


  

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009