Tilbake

Nivåspiralene på plass

MONTERT NIVÅSPIRAL OG INDRE VENDESIRKEL

NIVÅSPIRAL, INDRE VENDESIRKEL OG OPPSTILLING

 
Foto: 0rvik
 

MONTERT NIVÅSPIRAL OG INDRE VENDESIRKEL

NIVÅSPIRAL, INDRE VENDESIRKEL OG OPPSTILLING

 
Foto: 0rvik
 

MONTERT NIVÅSPIRAL OG INDRE VENDESIRKEL

NIVÅSPIRAL, INDRE VENDESIRKEL OG OPPSTILLING

 
Foto: 0rvik
 
Da var nivåspiralene kommet på plass. Dette var viktig for all planlegging på banen, både ved tanke på skinneplan, men også hvor en skal ha de tverrgående stenderne og støttepilarer under platene. Topp-platen ble kuttet for å lage rampen ned til en møtende sirkelbane ned til nedre nivå. Platene blir justert ved hjelp av gjengestenger og skruer.

Dimensjoneringen av bredde på nedkjørsel og mellomrom mellom oppheng ble gjort etter mål av en norsk B7 passasjervogn som jeg tror har en av de dypeste indre svingflater og største utstikkene utenfor skinnekant. Jeg har ikke brukt en fastsatt vinkel/helningsprosent men tilpasset spiralen etter konstruksjonen, og justert etter testkjøring med ulike lokomotiv.

Det gikk smertefritt både med mitt blytunge sveitsiske lokomotiv, det superlette Di3, med de norske vognene, og med flere vogner på slep. Ingen nedbøyninger i konstruksjon, avsporing, eller antydning til berøring av oppheng. Mission completed! Så var det å få lagt en vendesirkel og oppstillingsplass i nedre bakplan. Disse blir ikke en synlig del av banen.

Skinnene er lagt slik at når man kjører på nedre fremplan (synlig del av nedre plan) så kan man kjøre i sirkel nede, eller kjøre inn i vendesirkel (frem og tilbake), eller direkte inn i nivåspiralene opp til hovednivået. Videre ble der lagt kork under alle skinner for å minske vibrasjonslyder, og til slutt montert fast med skinneskruer. Da kan morroa straks begynne.

Samtidig fikk jeg montert opp Mobile Station’en som skal være fastmontert på baksiden/vindussiden av anlegget. Så kan man være to på hver sin side for å styre loko- motiver. Til slutt vil jeg bare si at jeg både er student (begrenset økonomi) og amatør, så alt kunne sikkert vært gjort bedre. Men foreløpig holder dette for meg. Hybelbane er stikkordet!

;)

ENGLISH Before I could do anything – like planning the tracks or complete the contruction, I had to make the level spiral to know where the track would enter the different levels, and in relation to the beams. I cut the start of the spiral into the main level plan, followed by plates that are adjusted with a thread pole. When finished I did a testdrive with big, small, heavy and light trains to se if they could manage the angel, the circle and not to touch anything of the construction. It went well. Next step was to make a turning circle and an arrangement for parking wagons and trains. This at the lowest level, and not a part of the visual landscape model. Sorry for the bad quality but I am a student and a amateur. Now over to the next fase – the planning of the tracks.

DEUTCH Bevor ich etwas tun konnte – wie die Planung der Titel oder die komplette Konstruktion, hatte ich auf das Niveau Spirale zu wissen, wo die Strecke den verschiedenen Ebenen geben würde, und in Bezug auf den Balken. Ich schnitt die Anfang der Spirale in der obersten Ebene planen, von Platten, die mit einem Gewinde-polig angepasst werden folgen. Wenn Sie fertig sind habe ich eine Testfahrt mit großen, kleinen, schweren und leichten Modelle se, wenn sie könnten den Engel, der Kreis und nicht etwas von der Konstruktion Kontakt zu verwalten. Es ging gut. Nächster Schritt war es, ein Wendekreis machen und eine Anordnung für das Abstellen von Wagen und Züge. Diese auf der untersten Ebene, und nicht ein Teil der visuellen Landschaft Modell. Sorry für die schlechte Qualität, aber ich bin ein Student und ein Amateur. Nun wird auf die nächste fase – die Planung der Titel.

 

   Skriv en kommentar

Du må være innlogget for å poste en melding.


 


  

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009