0

BUSCH stadtbau – en by i liten skala


Perfekt for Roco 1:87 modelltog og H0 modelljernbane

BUSCH 0937 | 1:160 | STADTBAU | CITY BUILDINGS | URBANE BYGGESETT | Foto: 0rvik

FABRIKK MED ADMINISTRASJONSBYGG

 
Foto: 0rvik
 

BUSCH 0941 | 1:160 | STADTBAU | CITY BUILDINGS | URBANE BYGGESETT | Foto: 0rvik

MODERNE HJØRNEBYGNING MED BUTIKK

 
Foto: 0rvik
 

BUSCH 0943 | 1:160 | STADTBAU | CITY BUILDINGS | URBANE BYGGESETT | Foto: 0rvik

ELDRE SKOLEBYGNING

 
Foto: 0rvik
 
Modelljernbane i N-skala, eller bakgrunnsbygninger i H0-skala, BUSCH sitt stadtbau-system er perfekt. Flotte bygninger i eldre moderne arkitektur, som gir gode urbane bymiljø på anlegget. Bygningene har en helhelt og er såpass lik i form at en på en enkelt måte får en volumfølelse. En trenger da ikke mange byggene før en får en følelse av et tettsted.

Jeg ante ikke at Busch hadde gamle modellbyggesett av denne typen før jeg tilfeldigvis kom over de på nett. Jeg har kjøpt noen oppgjennom tiden, da de er flotte bygninger, men lenge irriterte det meg at mange av pakningene kun var nummeret og hadde ingen bilder av bygningen på utsiden av pakken. Det finnes heller ingen nettside med en produktoversikt.

En visste da ikke hva som var i pakningen. Så da jeg kom over noen som solgte en hel bunke med byggesett for en veldig rimelig penge, og da slo jeg til. Det var når jeg åpnet opp ene pakningen og sjekket «monterinsinstruksen» at jeg skjønte by-systemet. Flere av pakningene er ikke faste byggesett, men tilfeldige deler for å selv kunne kombinere bygg.

Hver boks inneholder en oversikt over alle de uliek byggesettene, samt hvilke deler som inngår i de ulike pakningene, slik at du kan utvide, bygge om, eller gjøre din egen vri på samtlige bygg. Det blir veldig spennende når en skal begynne å være kreativ og sette sammen bygninger. Nedenfor kan du se de ulike settene som er listet opp i anvisningen.

ENGLISH The old Busch stadtbau system building sets are perfect on any N scale model railroad in 1:160, or on a H0 train installation in 1:87 as background structures. The buildings are in a older mordern architecture, and easily makes an urban setting. You don’t need many sets to make a city environment.                      Not only can you mount finished buildings and houses, but you can also buy randome sets with parts to make your own buildings or buildt out the existing sets. In the building manual there are drawings of all the different products, and how you can combine them. Exciting creative city construction for your model railway installation.

DEUTCH Die alten Busch Stadtbau-System Baukästen sind perfekt auf jeder Spur N Modellbahn in 1:160, oder auf einer H0 Bahnhof Einbau in 1:87 als Hintergrund Strukturen. Die Gebäude befinden sich in einem älteren mordern Architektur und macht leicht einen städtischen Umfeld. Sie brauchen nicht viele Sätze, um eine Stadt Umgebung machen.                      Sie können nicht nur montieren fertigen Gebäuden und Häusern, aber Sie können auch kaufen randome Sets mit Teilen Sie Ihre eigenen Gebäuden machen oder buildt aus den bestehenden Sets. In der Bauanleitung gibt es Zeichnungen von all den verschiedenen Produkten, und wie man sie zu kombinieren. Spannende kreative Stadt Bau für Ihre Modellbahnanlage Installation.

 
( mer… more… mehr… )

0

Viking bergingsbil fra Sunnmøre


Perfekt for Märklin 1:87 modelltog og H0 modelljernbane
HERPA MERCEDES ACTROS EMPL BISON 200 | EIGENBAU ABSCHLEOOFAHRZEUG | TOW TRUCK | REDNINGSBIL | Foto: 0rvik

MERCEDES BERGINGBIL FRA VIKING MØRE

 
Foto: 0rvik
 

En godbit fra hjemtraktene, som jeg har ønsket meg lenge. Hadde drømt om en sånn bil en stund, og vurdert å få laget en selv, da jeg plutselig så en for salg på en nettauksjon. Dessverre var jeg opptatt den dagen den avsluttet, og fikk aldri kommet med noe vinnerbud. Men jeg tok kontakt med han som hadde laget den, og spurte om å få bestille en modell.

Dessverre hadde han ingen ønske om det, og ba meg ta kontakt ved en senere anledning. Men et halvt års tid senere fikk jeg en mail fra vedkommende, som kunne fortelle at han nå hadde tid til å bygge modeller igjen. Jeg spurte om å få bestille to, men han mente èn måtte holde, og så ble det. Betalte i juli og i starten av aug var modellen ferdig, klar for levering.

Noen få dager senere var den kommet i posten, og gleden var stor da den ble pakket ut. En nydelig 1:87 modellbil av Viking Møre sin Mercedes EMPL Bison 200 redningsbil. Flotte detaljer, og vellaget. Perfekt for et norskt anlegg, selv om en som tidligere nevnt må erkjenne at der er lite jernbane på Sunnmøre. Men redningsbiler trenger man også langs Rauma! ;)

Utrolig kjekt å se et Sunnmørskt bilnummer, samt at delene er bevegelige og kan «brukes». Denne blir klart å få en fremtredende plassering på det kommende anlegget. Og er jeg heldig så får jeg noen til å lage flere redningsbiler fra Møre Bilberging. For de er virkelig staselige biler. Denne modellen er laget med basis i en H0 Herpa Automodelle MB truck.

 
HERPA MERCEDES ACTROS EMPL BISON 200 | EIGENBAU ABSCHLEOOFAHRZEUG | TOW TRUCK | REDNINGSBIL | Foto: 0rvik

VIKING MØRE BILBERGING

 
Foto: 0rvik
 
HERPA MERCEDES ACTROS EMPL BISON 200 | EIGENBAU ABSCHLEOOFAHRZEUG | TOW TRUCK | REDNINGSBIL | Foto: 0rvik

MERCEDES BENZ ACTROS EMPL BISON 200

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH I had wanted this tow truck from the local towing company from my home area on the north west coast of norway. The firm is called Viking Møre, and is today a part of Falck Rescue group. I was planning to make my own model when I saw it for sale in an online auction.                      Unfortunately, I was busy when the auction was to end, so I could not entered a winning bid. But I made ​​contact with the seller to ask if he could produce one model for me. And after half a year he said he had time to make it.                      About one week later the model was ready for shipping. And it was a big joy the day it arrived. A beautifuil and detailed model, perfect for the HO model railroad. This model truck will get a nice placement on the new model railroad installation.                      The model is build by the german company Dream Dock, and is based upon a 1:87 Herpa Mercedes Actros EMPL Bison 200 model.

DEUTCH Ich hatte dieses Abschleppwagen aus dem lokalen Abschleppen Unternehmen aus meiner Heimat an der Nordwestküste von Norwegen wollte. Die Firma wird als Viking Møre, und ist heute ein Teil der Falck Rettungsdienst Gruppe. Ich hatte geplant, mein eigenes Modell zu machen, wenn ich sie sah zum Verkauf in einer Online-Auktion.                      Leider war ich damit beschäftigt, wenn die Auktion war zu Ende, so konnte nicht ein Höchstgebot eingegeben. Aber ich habe Kontakt mit dem Verkäufer zu fragen, ob er ein Vorbild für mich produzieren könnte. Und nach einem halben Jahr sagte er, er hatte Zeit, es zu machen.                      Etwa eine Woche später war das Modell fertig für den Versand. Und es war eine große Freude den Tag es ankam. A beautifuil und detailliertes Modell, perfekt für die HO Modellbahn. Dieses Modell Truck bekommen ein schönes Platzierung auf der Modelleisenbahn-Installation.                      Das Modell wird von der Deutsch Firma Dream Dock zu bauen, und basiert auf einem 1:87 Herpa Mercedes Actros EMPL Bison 200 Modell.

( mer… more… mehr… )

0

Modelljernbanestasjoner II

3550 VOLLMER | EMSWALD | BAHNHOFSTATION | TRAIN STATION | TOGSTASJON | Foto: 0rvik

EMSWALD STASJON KAN OGSÅ BRUKES SOM NOE ANNET ENN ET STASJONSBYGG

 
Foto: 0rvik
 

3520 VOLLMER | BUSNAU | BAHNHOFSTATION | TRAIN STATION | TOGSTASJON | Foto: 0rvik

BUSNAU HOLDEPLASS MED BUTIKKER OG KONTORER

 
Foto: 0rvik
 
En skulle tro en hadde nok stasjoner til modelljernbanen, men dengang ei. Det dukker stadig opp nye stasjonsmodeller som en ønsker å ha på sin modelljernbane. Men samtidig så må en innse at 50 stasjoner blir for mye, selv om jeg engang måtte ha en hel kjeller til disposisjon. Med andre ord vil jeg nok måtte selge noen av de. Men spørsmålet er hvilke?

Der finne så utrolig mange flotte stasjonsbygninger der ute i H0-skala. Alt fra gamle enorme sentralstasjoner til små moderne holdeplasser. Selv om jeg elsker den norske sveitserstilen på våre jernbanebygninger, så har jeg som tidligere nevnt en forkjærlighet for den moderne arkitekturen som kom utpå 50-60-70-tallet. Den nye jernbanearkitekturen.

Man kan ha store diskusjoner om arkitekturen for øvrig på den tiden, men med all fornyingen innenfor jernbanen, og den store troen på teknologisk utvikling på den tiden, gjorde at det passet perfekt med de moderne løsningene på arkitekturen. Stasjonene forvandlet seg, og skulle så inneholde kaféer med utsikt, og inngangen skulle være noe mer monumental.

Derav har jeg da funnet flere flotte stasjoner til modelljernbanen. Noen i treverk, andre i tegl, og øvrige i mur og betong. Noen av de er allerede lagt ut for salg under TIL SALGS, imens andre blir liggende utåpnet frem til de får sin perfekte plass på modelljernbaneanlegget. Så får man se hvor mange kvadratmeter en får til rådighet den dagen man skal bygge.

 
Se også | 4 nye stasjoner | Gammel moderne jernbane … | Sjeldne modellbygg …

ENGLISH You would think they had enough stations to Model Railways. But suddenly it pops up a new kit that you want. There are so many beautiful station buildings in H0 scale. At the same time I realize I’m never going to make room for 50 stations on my future model railway installation. Therefore, some of those will be offered for sale under the TIL SALGS. The other sets will remain unopened until they get a perfect location on the model railway.

DEUTCH Sie würden denken, sie hätten genug Stationen zu Modelleisenbahnen. Doch plötzlich öffnet sich ein neues Kit, die Sie möchten. Es gibt so viele schöne Bahnhofsgebäude in H0. Zugleich Ich weiß, ich werde nie Platz für 50 Stationen auf meiner zukünftigen Modelleisenbahn-Installation vorzunehmen. Deshalb werden einige von denen zum Verkauf unter den TIL SALGS angeboten werden. Die anderen Sätze bleiben ungeöffnet, bis sie eine perfekte Lage auf der Modellbahnanlage zu bekommen.

 
 

99 FALLER | LINDENTAL | BAHNHOFSTATION | TRAIN STATION | TOGSTASJON | Foto: 0rvik

LINDENTAL STASJON UTFØRT I KREATIV ARKITEKTUR

 
Foto: 0rvik
 

8216 VAUPE | NEUSTADT | BAHNHOFSTATION | TRAIN STATION | TOGSTASJON | Foto: 0rvik

DEN LILLE NEUSTADT STASJON

 
Foto: 0rvik
 

9494 KIBRI | KNOKKE | BAHNHOFSTATION | TRAIN STATION | TOGSTASJON | Foto: 0rvik

STASELIGE KNOKKE STASJON

 
Foto: 0rvik
 

107 FALLER | SEEBRUCK | BAHNHOFSTATION | TRAIN STATION | TOGSTASJON | Foto: 0rvik

SEEBRUCK STASJONSBYGNING

 
Foto: 0rvik
 

94 FALLER | VILLIER | BAHNHOFSTATION | TRAIN STATION | TOGSTASJON | Foto: 0rvik

STOPPESTEDET VILLIER

 
Foto: 0rvik
 

( mer… more… mehr… )

0

Boliger og landsted i miniatyr

58370 VERO | FERIENHAÜSER | COUNTRY HOUSES | TRE HYTTER | Foto: 0rvik

TRE SMÅ FRITIDSBOLIGER

 
Foto: 0rvik
 

1032 WIAD  | MODERNES LANDHAUS | MODERN VACATION HOME | MODERNE FRITIDSBOLIG | Foto: 0rvik

ELDRE MODERNE FRITIDSBOLIG

 
Foto: 0rvik
 

5840 AHM MINIKITS | FERIENHAÜS | BUNGALOW | LANDSTED MED BASSENG | Foto: 0rvik

ET LITE LANDSTED MED SVØMMEBASSENG

 
Foto: 0rvik
 
Modelljernbanen trenger boliger og feriesteder for sine innbyggeser. Når man har mulighet for å bygge den perfekte verden, så bød ingen være husløs. Derfor er det viktig med bolig til alle. Derav har man i fjor gjort noen mindre innkjøp gjennom året for å sørge for at bygningen ligger klare til en skal bygge opp det nye modelljernbaneanlegget. Her er noen av boligene.

Samtlige er i H0-skala, bortsett fra to som er i en noe tvilsom H0-minus skala. Det står ingenting på pakningen eller i papirene. Uansett vil de få sin plass i miniatyrverdenen. Mye flott arkitektur som skal plasseres ut i et flott landskap etterhvert. Noen av boligene er jo noen fantastisk flotte og arkitektoniske bygninger. Mye bra tysk arkitektur fra 50-60-70-tallet.

Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra besøkende på nettsiden som også samler på spennende byggesett, og da spesielt av enebolliger. De som meg lurer ofte på om boligene finnes i virkeligeheten, og evt. hvem som har tegnet de. Så hvis du har tips til hvilke av byggesettene som har sin opprinnelse i et ekte hus, så send meg en mail, og gjerne link.

Sjekk også disse byggesettene | Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

 
 

8140 KIBRI | LÄNDLICHES HAUS MIT VORGARTEN  | ARCHITECT HOUSE | ARKITEKTTEGNET BOLIG | Foto: 0rvik

FLOTT BOLIG TEGNET AV WALTER PHILIPP

 
Foto: 0rvik
 

8080 KIBRI | EINFAMILIENHAUS AUS KLINKER | FAMILY HOUSE | FAMILIEHUS I TEGL | Foto: 0rvik

EN VAKKER OG LANDLIG ENEBOLIG

 
Foto: 0rvik
 

8342 | LANDHAUSINDEN ARDENNEN | COUNTRYSIDE HOUSE | LANDHUS | Foto: 0rvik

EN HERSKAPELIG BOLIG, FORBILDE FRA ARDENNEN

 
Foto: 0rvik
 

8086 | EINFAMILIENHAUS MIT UMFRIEDUNG  | SINGLE FAMILY HOUSE | FAMILIEBOLIG | Foto: 0rvik

ENEBOLIG I MUR OG TRE

 
Foto: 0rvik
 

8070 | ZWEIFAMILIENHAUS | TWO FAMILY HOUSE | VERTIKALDELT BOLIG | Foto: 0rvik

VERTIKALDELT ENEBOLIG

 
Foto: 0rvik
 

8324 KIBRI | WOHNHAUS GELEEN | HOUSE | HORISONTALDELT FORSTADSBOLIG | Foto: 0rvik

HORISONTALDELT FORSTADSBOLIG

 
Foto: 0rvik
 

271 FALLER | VILLA IM TESSIN | LUXURY HOME | DESIGNERVILLA | Foto: 0rvik

LUKSURIØS DESIGNERVILLA

 
Foto: 0rvik
 

220 FALLER | ZWEIFAMILIENHAUS | HOME | VERTIKALDELT BOLIGHUS | Foto: 0rvik

VERTIKALDELT BOLIGHUS

 
Foto: 0rvik
 

256 FALLER | FLACHDACH STADTHAUS | MODERN URBAN HOUSE | MODERNE FORSTADSHUS | Foto: 0rvik

MODERNE FORSTADSHUS

 
Foto: 0rvik
 

1561 FALLER | HAUS | HOUSE | HUS | Foto: 0rvik

COMBIKIT-SET AV EN ENEBOLIG FRA FALLER

 
Foto: 0rvik
 

221 FALLER | HAUS | GABLED HOUSE | BOLIGHUS | Foto: 0rvik252 FALLER | RESORT HAUS | VACATION HOUSE | FERIEBOLIG | Foto: 0rvik

TO FLOTTE SETT AV SMÅ BOENHETER

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH A model railway. must have enough housing for its citizens. If one is to create the perfect world in miniature, it is important that no one is homeless. So last year I invested in several new model kits of houses, villas and holiday homes. Everyone in h0 scale. Two of the sets are not marked with scale and seems somewhat less than h0. But everyone has a great fit on the model railroad landscape. By the way, I wonder if any of you out there know if these houses are in reality. Who may designed them. Send me a mail if you know anything about it.

DEUTCH Eine Modelleisenbahn. muss genügend Wohnraum für ihre Bürger haben. Wenn es eins, zwei schaffen die perfekte Welt im Kleinen, ist es wichtig, dass niemand obdachlos ist. So im vergangenen Jahr investierte ich in mehreren am neuen Modell-Kits von Häusern, Villen und Ferienhäuser. Jeder in H0. Zwei der Sätze sind nicht mit Skala markiert und scheint etwas weniger als H0. Aber jeder hat eine großartige Passform auf der Modellbahn Landschaft. By the way, ich frage mich, ob jemand von euch da draußen, wenn diese Häuser in Wirklichkeit wissen. Wer kann Retardierung konzipiert. Schicken Sie mir eine Mail, wenn Sie nichts davon wissen.

( mer… more… mehr… )

0

BERGEN | Modelljernbanemessa 2011

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

OVERSIKTSBILDE OVER MESSA – FORTSETTER I GANGEN OPPE TIL VENSTRE

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

EN VED HAUGALAND M.J.K GJØR ET TOGBYTTE

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

KLAR TALE FRA O’NORWAY

 
Foto: 0rvik
 
Da var det klart for den årlige modelljernbanemessen i Bergen og lørdag åpnet dørene til Slettebakken turnhall på Landås. Der strømmet folk til det som blir omtalt som en av de mest populære utstillingene i byen. Messa bli arrangert av Norsk Modelljernbaneklubb sin avdeling i Bergen, og er landets største modelljernbanemesse. En årlig begivenhet m.a.o.

Der tilbys alt fra salgsboder, visning av ulike modelljernbaneanlegg i drift – i ulike skalaer og detaljeringer, utstilling av nyheter, lekebiler, legotog, og selvfølgleig en liten kafé. Noe for enhver smak og alder, og inngangsprisen er overkommelig for alle og enhver. Og ikke minst bør du sette av god tid så du kan ta deg tid til å se skikkelig på alt som er utstilt og for salg.

For min del er det ekstra kjekt å kunne se de flotte og detaljerte H0-modulanleggene til blant annet Haugaland Modelljernbaneklubb, Norsk modelljernbaneklub Bergen, og Central-stasjonsanlegget til SmallGarden United Railways. Samt de andre anleggene i ulike skalaer fra N til O, og ikke bare norske og Europeiske modeller, men også Amerikanske.

Mange spennende salgsboder var der også, men unngikk de siden jeg er fullstendig blakk for tiden. Ingenting er verre enn å finne noe man virkelig får lyst på, men som man ikke har råd til der og da. Kanskje finner man det ikke igjen senere heller. Jeg får heller satse på at jeg har fått satt av litt penger når jeg drar innom neste års modelljernbanemesse.

Nedenfor har jeg lagt ut noen bilder fra messen, og nederst på side 2 finner du en oversikt over de ulike utstillerne. Gi meg en lyd om dere finner bildetekster som ikke er riktig. Beklager dårlig bildekvalitet – hadde hverken med stativ eller blitz (liker best bilder u. blitz).

Se også Bergensavisens galleri (14 bilder) – Tøffere enn toget

 
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

SALGSBODER OG UTSTILLINGER

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

HMJK – HAUGALAND MODELLJERNBANEKLUBB SITT ANLEGG

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

CENTRALSTASJONEN – ET ANLEGG AV SMALLGARDEN UNITED RAILWAYS

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

CENTRALSTASJONEN – ET ANLEGG AV SMALLGARDEN UNITED RAILWAYS

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

CENTRALSTASJONEN – ET ANLEGG AV SMALLGARDEN UNITED RAILWAYS

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

CENTRALSTASJONEN – ET ANLEGG AV SMALLGARDEN UNITED RAILWAYS

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

CENTRALSTASJONEN – ET ANLEGG AV SMALLGARDEN UNITED RAILWAYS

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

CENTRALSTASJONEN – ET ANLEGG AV SMALLGARDEN UNITED RAILWAYS

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

CENTRALSTASJONEN – ET ANLEGG AV SMALLGARDEN UNITED RAILWAYS

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

CENTRALSTASJONEN – ET ANLEGG AV SMALLGARDEN UNITED RAILWAYS

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

CENTRALSTASJONEN – ET ANLEGG AV SMALLGARDEN UNITED RAILWAYS

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

CENTRALSTASJONEN – ET ANLEGG AV SMALLGARDEN UNITED RAILWAYS

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

MODULANLEGGET TIL NORSK MODELLJERNBANEKLUBB AVD. BERGEN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

MODULANLEGGET TIL NORSK MODELLJERNBANEKLUBB AVD. BERGEN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

MODULANLEGGET TIL NORSK MODELLJERNBANEKLUBB AVD. BERGEN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

MODULANLEGGET TIL NORSK MODELLJERNBANEKLUBB AVD. BERGEN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

MODULANLEGGET TIL NORSK MODELLJERNBANEKLUBB AVD. BERGEN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

MODULANLEGGET TIL NORSK MODELLJERNBANEKLUBB AVD. BERGEN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

MODULANLEGGET TIL NORSK MODELLJERNBANEKLUBB AVD. BERGEN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

MODULANLEGGET TIL NORSK MODELLJERNBANEKLUBB AVD. BERGEN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEMESSEN I BERGEN 2011

MODULANLEGGET TIL NORSK MODELLJERNBANEKLUBB AVD. BERGEN

 
Foto: 0rvik
 

( mer… more… mehr… )

0

Trondheim sentralstasjon sitt utstillingsanlegg

MODELLJERNBANEANLEGGET VED JERNBANESTASJONEN I TRONDHEIM | LEVERT AV HOBBYSHOP

BILDETEKST

 
Foto: 0rvik
 
Hver gang jeg ankommer sentralstasjonen i Trondheim så må jeg bortom for å titte litt. Det er litt synd at den har blitt stuet bort i et hjørne. Men samtidig er den da lett å se når man kommer inn hovedinngangen, og videre er det jo bra at den kan bli observert utenfra også, i motsetning til før i tiden hvor den stod midt i venterommet – hvor alle kunne beskue den.

Men en må vel innse at den store facsinasjonen for små tekniske ting på dette nivået har avtatt for folk flest, dessverre. Så det er nok mest barna og de eldre som blir stående og glo inn i monteret. Utrolig nok har der aldri stått noen rundt de gangene jeg har vært til stede og tuslet rundt for å se på alle detaljene. Men ikke pyttet på penger for å få toget igang.

Det uansett er flott anlegg, hvor en har fått plass til mye på et begrenset område! Det er godt planlagt og stort sett flott utført. Selv om det nå er synlig at tidens tann har gjort sinn inngrepen, støvet har begynt å innta den lille verden, og fargene har latt seg falme av solen. Men det gjør det bare til noe nostalgisk – det ser da i det minste ut som det har vært i bruk!

Det er en av byens modelljernbaneforretninger, Hobbyshop, som har stått bak og levert modellen. Så er det jo lov å håpe at den bidrar til å skaffe butikken kunder både i nåtid og fremover! Jeg skulle gjerne vært innom glasset – men jeg får vel heller la meg inspirere! Beklager dårlig bildekvalitet, men glass+solys+skygge+hastverk gir ikke de beste resultater.

Men er du innom byen og i nærheten av stasjoen – ikke glem den lille verden der inne! ;)

 
 

MODELLJERNBANEANLEGGET VED JERNBANESTASJONEN I TRONDHEIM | LEVERT AV HOBBYSHOP

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEANLEGGET VED JERNBANESTASJONEN I TRONDHEIM | LEVERT AV HOBBYSHOP

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEANLEGGET VED JERNBANESTASJONEN I TRONDHEIM | LEVERT AV HOBBYSHOP

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEANLEGGET VED JERNBANESTASJONEN I TRONDHEIM | LEVERT AV HOBBYSHOP

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEANLEGGET VED JERNBANESTASJONEN I TRONDHEIM | LEVERT AV HOBBYSHOP

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEANLEGGET VED JERNBANESTASJONEN I TRONDHEIM | LEVERT AV HOBBYSHOP

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEANLEGGET VED JERNBANESTASJONEN I TRONDHEIM | LEVERT AV HOBBYSHOP

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEANLEGGET VED JERNBANESTASJONEN I TRONDHEIM | LEVERT AV HOBBYSHOP

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEANLEGGET VED JERNBANESTASJONEN I TRONDHEIM | LEVERT AV HOBBYSHOP

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEANLEGGET VED JERNBANESTASJONEN I TRONDHEIM | LEVERT AV HOBBYSHOP

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEANLEGGET VED JERNBANESTASJONEN I TRONDHEIM | LEVERT AV HOBBYSHOP

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH This model railroad is located in the waiting room at Central Station in Trondheim. You can put on a coin, and the trains start running. The model is protected by a glass case, and is provided by the model store HobbyShop in Trondheim.

DEUTCH Dieses Modell Eisenbahn ist im Warteraum an der Central Station in Trondheim. Sie können sich auf eine Münze, und die Züge beginnen zu laufen. Das Modell wird durch einen Glaskasten geschützt und wird durch das Modell speichern HobbyShop in Trondheim zur Verfügung gestellt.
0

Asker Modelljernbaneklubb – åpent husTOGANLEGGET TIL ASKER MODELLJERNBANEKLUBB

EN LITEN BIT AV DET STORE TOGANLEGGET TIL ASKER MODELLJERNBANEKLUBB

 
Foto: AMJ
 
TOGANLEGGET TIL ASKER MODELLJERNBANEKLUBB

ÅPNE DAGER – INNGANG 50,- PR PERSON

 
Foto: AMJ
 
TOGANLEGGET TIL ASKER MODELLJERNBANEKLUBB

MRK. DET ER FOTOFORBUD PÅ UTSTILLINGEN

 
Foto: AMJ
 
Asker Modelljernbaneklubb har åpne dager den 12 og 13 mars (2011). Der kan du få se på hele det store anlegget til klubben. Det vil være åpent fra 11 til 18 begge dagene. Prisen er 50 kroner pr. prs. og det er fotoforbud for gjestene. Men det betyr bare at du får mer tid på å se alle detaljene. Lokalet finner du i Bøveien i Slemmestad. Ta turen og bli inspirert! =)

ENGLISH Asker model railroad club is opening their doors for an model railway exhibiton. The guests can see their big installation at their club house. The entrance fee is 50 nok pr person. It’s not allowed to take photos. You’ll find them in the street Bøveien, Slemmestad in Asker. Get inspired!

DEUTCH Asker Modelleisenbahn-Club öffnet ihre Türen für eine Modelleisenbahn Ausstellung. Die Gäste können ihre große Installation an ihrem Clubhaus. Der Eintritt kostet 50 NOK pro Person. Es ist nicht erlaubt, Fotos zu machen. Sie finden sie auf der Straße Bøveien, Slemmestad in Asker finden. Lassen Sie sich inspirieren!
0

Nye bygninger til anlegget

HJEMMELAGET BYGNING

EN HJEMMELAGET BAKGRUNNSBYGNING, SATT SAMMEN AV RESTEDELER FRA ANDRE BYGGESETT

 
Foto: 0rvik
 

KIBRI 9098

MASKIN- OG UTSTYRSSKUR MED TILHØRENDE BRAKKER

 
Foto: 0rvik
 
Da er studiene igang igjen etter sommerferien – lange dager på høyskolen min. Med andre ord så er det stor behov for små avbrekk i studiehverdagen. Da passer det bra å bygge byggesett! Hadde noen esker liggende som jeg hadde kjøpt på QXL og på Hobbyshop i Trondheim. Hadde til og med såpass med reservedeler at jeg bygget min egen bygning, en bakgrunnsmodell, også. Nå gjenstår det bare å få satt de ut på anlegget.

Jeg blir å kjøpe to til av de etterkrigsblokkene for å sette de i samme området, for å få de noe autentisk som det er i virkeligheten. Som du ser på modellen så er denne utgaven ment å bygges «ned i bakken» slik at trappen i front kommer opp til bakkenivå. Videre er det ingen av modellene som er ferdig. Samtlige skal få «interiør» i vinduene, noen skal naturrliggjøres, og et par skal flikkes litt på. Kom gjerne med tips til andre spennende bygninger en bør kjøpe.
 

AUHAGEN BAUSATZ 11387 - HAUS MICHAELA

EN FLOTT ENEBOLIG (HAGE OG GJERDE MEDFØLGER, MEN SOM JEG HAR VALGT Å IKKE TA I BRUK)

 
Foto: 0rvik
 

AUHAGEN BAUSATZ 11402 - MEHRFAMILIENHAUS

ETTERKRIGSBLOKK I TRE VERSJONER – HER MED KJELLER OG OPPGANG

 
Foto: 0rvik
 

WALTERS 933-3172 - ARMSTRONG ELECTRIC MOTORS

EN VANLIG INDUSTRIBYGNING – HALVMODELL/BAKGRUNNSMODELL

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH Since my architectural studies have started again, after the summer, it’s important to have some breakes from school. The perfect thing to do then is to build model buildings. The buildings have been bought at the web auction QXl.no, and at the store – Hobbyshop AS in Trondheim. The bulding on the first picture is made out of leftovers from other models. Non of the buildings are finished. I have to make interiors, and fix some details. And the last thing to do is to find a suitable spot on the model railway.

DEUTCH Seit meinem Studium der Architektur wieder, nach den Sommerferien begonnen, ist es wichtig, einige brecht aus der Schule haben. Die perfekte Sache zu tun, dann ist zu modellieren Gebäude zu bauen. Die Gebäude wurden auf der Web-Auktion QXl.no gekauft worden, und im Laden – Hobbyshop AS in Trondheim. Der Palast auf dem ersten Bild ist aus Resten von anderen Modellen gemacht. Nicht der Gebäude sind fertig. Ich habe die Innenräume machen und beheben einige Details. Und das letzte, was zu tun ist, um eine geeignete Stelle auf der Modellbahn zu finden.

( mer… more… mehr… )

5

20 Bilder fra anlegget så langt

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

EN HALVVEIS NEDLAGT LAGERBYGNING. SMUSSET, OG MONTERT INTERIØR OG BELYSNING

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

DETALJER FRA OMRÅDET UTENFOR LAGERBYNINGEN. EL 18 PÅ VEI GJENNOM TUNNELEN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

CARGONETs EL 16 HAR STARTET – KLAR FOR NYE ARBEIDSOPPGAVER

 
Foto: 0rvik
 
Jeg ble så misfornøyd med bildene jeg tok tidligere enn dag, så jeg tok noen nye. Har fått gjort en del småpirk siste dagene, så da kunne man bruke litt tid på å få tatt et par okay bilder. Det er utrolig kjekt når ting begynner å komme på plass. Selv om det er mye som gjenstår, så er det gøy å kunne ha et område som så å si er ferdig. Så kan man ta utgangspunkt i dette og jobbe seg utover. Lite planlegging, sporadisk og impulsiv bygging!

Det som tar mest tid er å få kuttet platene som skal ligge mellom skinnene om en ønsker å heve bakken op nermere skinnekanten. Et utrolig pirkete arbeid som tar tid. Bore hull in bunnplaten for å kunne komme til dekodere og vekslemotorer i fremtiden, så en slipper å røske alt opp igjen om noe slutter å fungere. Har allerede opplevd det èn gang – det holder!

Nå gjenstår det bare å fullføre koblingene mellom fronten og den bakre delen av underetasjen før en tar til å montere anlegget oppå. Problemet er at nå begynner det å bli trangt om plassen og vanskelig å komme til. En må snart ta kontakt med kompiser for å hjelp. Heldivigs er nivåspiralene kommer på plass allerede. Så den kjipe jobben er gjort! =)

Det som gjenstår er storby med trikketrasse, industriområde, havneområde, skogsområde, tre stasjonsområder, militærområde, grenseområde, bilfergeområde, landskapsområde, vogn- og lokparkeringsområde, containerområde, hovedstasjon, og landlige omgivelser.

 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM

JERNBANEVERKETS LOKSTALL’OMRÅDE

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

Di3 OG VEDLIKEHOLDSVOGNA PARKERT I LOKHALLEN. JERNBANEVERKTS BILER UTENFOR

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

NSBs Di3 PARKERT LANGSMED LASTERAMPEN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

NSBs Di7 I BAKGRUNNEN – PÅ VEI OVER OMRÅDET

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

OVERSIKTSBILDER FRA OMRÅDET

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

DEN MOTORISERTE KRANA – OMBYGGET BRANNVOGNS’KRAN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

PARKERINGSGARASJE OG TUNNELÅPNING

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

DETLAJER FRA SKINNEGANGEN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

VEKSLER INN TIL OMRÅDET

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

OVERSIKTSBILDE

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

PARKERINGEN TIL DET LILLE STASJONS-/PLATFORMSOMRÅDET

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

LAGERKONTOR MED INTERIØR

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

PARKERINGEN UTENFOR DET NEDRE INNGANGSPARTIET TIL LAGERBYNINGEN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

EN MANN HAR SATT SEG NED PÅ RAMPEN FOR Å TA EN LITEN PAUSE

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

NSB GODS’ EL 14 2176 PARKERT UTENFOR BYGNINGEN

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

DETALJ

 
Foto: 0rvik
 

MODELLJERNBANEN BEGYNNER Å TA FORM - MODEL RAILWAY UNDER CONSTRUCTION - MODELLBAHN IM BAU

FRA GATEN PÅ BAKSIDEN AV BYGNINGEN

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH Just uploaded some new picutres from the model railroad that are under construction.

DEUTCH Nur einige beue bilder hochgeladen von der modelleisenbahn, die im bau sind.
0

Jernbanebro med dobbeltspor og veksler

MODELLJERNBANE UNDER BYGGNING

BETONGBRO MED OPPMURTE PILARER

 
Foto: 0rvik
 
Etter å ha konstantert at jeg både måtte ha en S’formasjon på broen og at jeg ikke kunne ha dobbeltspor hele veien, så måtte en lage en egen bro. Etter litt prøving med skinner, oppmåling, og utskjæring av prøvemodell i papp, så var monteringen i gang. Ved hjelp av rester fra andre ting så kom broen sammen, og passet perfekt over området den skal passere. Til slutt skal den smusses litt, og monteres gatebelysning under broen.

ENGLISH I had to build my own bridge since a standard bridge from the store wouldn’t fit. I used materials from differend model projects and combined them. It fitted perfect on the location where it will pass. So now it’s just the work of making it realistic and mounting street lights underneath, and it will be finished.

DEUTCH Ich hatte meine eigene Brücke, da eine Standard-Brücke aus dem Speicher zu bauen, würde nicht passen. Ich benutzte Materialien aus so verschiedenen Modellprojekten und kombinierte sie. Es paßte perfekt auf den Ort, wo es passieren wird. So, jetzt ist es nur die Arbeit machen es realistisch und Montage unter Straßenlaternen, und es fertig sein wird.
0

Jernbaneverket / lok.område

NSBs Di7 STÅR KLAR TIL DAGENS GJØREMÅL

 
Foto: 0rvik
 

TUNNEL INN TIL VOGNOPPSTILLINGSOMRÅDET

 
Foto: 0rvik
 

OVER DETTE OMRÅDET KOMMER DET EN BRO MED DOBBELTSPOR

 
Foto: 0rvik
 
Først av alt så beklager jeg den dårlige bildekvaliteten – hvitbalanse, motiv, og hele pakken. Men ville bare ta noen snap’shoots for å vise litt av byggeprosessen. Området er tenkt som et lokområde for Jernbaneverket, med kran, drivstoffområde, lagerbygning og lokstall. Videre kommer der en bro med dobbeltspor over området. Der er montert gatelykter, lyskastere, lamper i lokhallen, og lys inne i bygninger og garasje, men vil ta bedre bilder med lysene på når området begynner å bli ferdig. Inntil da så er det bare å gi tilbakemelding om du ønsker.

ENGLISH First of all – sorry for the bad picture quality. Wrong white balance and everything. But I took the pictures in a hurry just to show a little update from my model railroad building process. This is supposed to be a area for the Jernbaneverket, the norwegian railway maintenance company. A bridge will pass over the area. Light is mounted in the buildings and outside, but I will take better pictures with everything in place at a later occasion. Please give me feedback if you have something you want to say.

DEUTCH Zunächst einmal – sorry für die schlechte Bildqualität. Falscher Weißabgleich und alles. Aber ich habe die Bilder in Eile, nur um ein kleines Update von meiner Modelleisenbahn Bauprozess zu zeigen. Dies soll ein Bereich für die Jernbaneverket, die norwegische Eisenbahn Wartungsunternehmen werden. Eine Brücke wird über den Bereich passieren. Licht ist in den Gebäuden und außerhalb montiert, aber ich werde besser mit Bildern um alles in den Ort zu einer späteren Gelegenheit. Bitte geben Sie mir Feedback, wenn Sie etwas zu sagen haben.

 

( mer… more… mehr… )

0

Planlegging av lokomotiv og arbeidsområde

MODELLJERNBANE UNDER BYGGNING

LOKSTALL OG LAGERBYGNING MED RAMPE

 
Foto: 0rvik
 
Før jeg begynner på hovedplanet ønsket jeg å gjøre ferdig «underetasjen» som skal være ment som et kvelds/nattområde med belysning. Har valgt å legge lokparkering og lager-virksonhet med en del ramper på området. Siden skinnene skal passe med det bakre området som allerede er montert, så må det noe planlegging til for å få endene til å møtes.

ENGLISH Text

DEUTCH Teksten
0

Nivåspiralene på plass

MONTERT NIVÅSPIRAL OG INDRE VENDESIRKEL

NIVÅSPIRAL, INDRE VENDESIRKEL OG OPPSTILLING

 
Foto: 0rvik
 

MONTERT NIVÅSPIRAL OG INDRE VENDESIRKEL

NIVÅSPIRAL, INDRE VENDESIRKEL OG OPPSTILLING

 
Foto: 0rvik
 

MONTERT NIVÅSPIRAL OG INDRE VENDESIRKEL

NIVÅSPIRAL, INDRE VENDESIRKEL OG OPPSTILLING

 
Foto: 0rvik
 
Da var nivåspiralene kommet på plass. Dette var viktig for all planlegging på banen, både ved tanke på skinneplan, men også hvor en skal ha de tverrgående stenderne og støttepilarer under platene. Topp-platen ble kuttet for å lage rampen ned til en møtende sirkelbane ned til nedre nivå. Platene blir justert ved hjelp av gjengestenger og skruer.

Dimensjoneringen av bredde på nedkjørsel og mellomrom mellom oppheng ble gjort etter mål av en norsk B7 passasjervogn som jeg tror har en av de dypeste indre svingflater og største utstikkene utenfor skinnekant. Jeg har ikke brukt en fastsatt vinkel/helningsprosent men tilpasset spiralen etter konstruksjonen, og justert etter testkjøring med ulike lokomotiv.

Det gikk smertefritt både med mitt blytunge sveitsiske lokomotiv, det superlette Di3, med de norske vognene, og med flere vogner på slep. Ingen nedbøyninger i konstruksjon, avsporing, eller antydning til berøring av oppheng. Mission completed! Så var det å få lagt en vendesirkel og oppstillingsplass i nedre bakplan. Disse blir ikke en synlig del av banen.

Skinnene er lagt slik at når man kjører på nedre fremplan (synlig del av nedre plan) så kan man kjøre i sirkel nede, eller kjøre inn i vendesirkel (frem og tilbake), eller direkte inn i nivåspiralene opp til hovednivået. Videre ble der lagt kork under alle skinner for å minske vibrasjonslyder, og til slutt montert fast med skinneskruer. Da kan morroa straks begynne.

Samtidig fikk jeg montert opp Mobile Station’en som skal være fastmontert på baksiden/vindussiden av anlegget. Så kan man være to på hver sin side for å styre loko- motiver. Til slutt vil jeg bare si at jeg både er student (begrenset økonomi) og amatør, så alt kunne sikkert vært gjort bedre. Men foreløpig holder dette for meg. Hybelbane er stikkordet!

;)

ENGLISH Before I could do anything – like planning the tracks or complete the contruction, I had to make the level spiral to know where the track would enter the different levels, and in relation to the beams. I cut the start of the spiral into the main level plan, followed by plates that are adjusted with a thread pole. When finished I did a testdrive with big, small, heavy and light trains to se if they could manage the angel, the circle and not to touch anything of the construction. It went well. Next step was to make a turning circle and an arrangement for parking wagons and trains. This at the lowest level, and not a part of the visual landscape model. Sorry for the bad quality but I am a student and a amateur. Now over to the next fase – the planning of the tracks.

DEUTCH Bevor ich etwas tun konnte – wie die Planung der Titel oder die komplette Konstruktion, hatte ich auf das Niveau Spirale zu wissen, wo die Strecke den verschiedenen Ebenen geben würde, und in Bezug auf den Balken. Ich schnitt die Anfang der Spirale in der obersten Ebene planen, von Platten, die mit einem Gewinde-polig angepasst werden folgen. Wenn Sie fertig sind habe ich eine Testfahrt mit großen, kleinen, schweren und leichten Modelle se, wenn sie könnten den Engel, der Kreis und nicht etwas von der Konstruktion Kontakt zu verwalten. Es ging gut. Nächster Schritt war es, ein Wendekreis machen und eine Anordnung für das Abstellen von Wagen und Züge. Diese auf der untersten Ebene, und nicht ein Teil der visuellen Landschaft Modell. Sorry für die schlechte Qualität, aber ich bin ein Student und ein Amateur. Nun wird auf die nächste fase – die Planung der Titel.
0

Nytt anlegg under konstruksjon

MONTERING AV NY MODELLJERNBANE

VERKTØYET LIGGER KLART

 
Foto: 0rvik
 

MONTERING AV NY MODELLJERNBANE

ALT ER GODT PLANLAGT

 
Foto: 0rvik
 

MONTERING AV NY MODELLJERNBANE

EN KOMPIS HJELPER TIL Å MONTERE RAMMEVERKET

 
Foto: 0rvik
 
Endelig, etter et halvt års ventetid så fikk jeg endelig med meg noen som har bil til å hjelpe meg innkjøp av materialer. Tre homser, èn BMW rånebil med påmontert takgrind for anledningen, og en spesifikk material og dimensjonsliste for en modelljernbane. Ja, verden er absurd til tider. Etter en time, med toppers service, hos Maxbo dro vi med full bil hjem.

Aleksander og Rune måtte videre, så jeg tok til på jobben med å montere. Siden alt ble ferdig kappet hos Maxbo så gikk jobben mer ut på å få montert alt riktig og presist. Det tok lengre tid enn planlagt. Dagen etter kom Atle innom for å hjelpe til med monteringsarbeidet, og iløpet av en kveld så var rammeverket og platene montert, og modulene sammenkoblet.

Neste fase er å få montert opp rammeverket forr skinnene som skal koble det øvre og nedre planet. Da kan morroa begynne med å planlegge anlegget. Kun to hovedbaner skal bli fastmontert, så vil øvrige områder bli til litt sånn etterhvert. For plutselig kommer man over en ekstra bygning man vil ha, eller et nytt område man ønsker å lage. Endelig – dette blir kjekt!

 
 

MONTERING AV NY MODELLJERNBANE

ENDELIG ER RAMMEVERKET KOMMET PÅ PLASS

 
Foto: 0rvik
 

MONTERING AV NY MODELLJERNBANE

NOEN AV DELENE SOM VENTER PÅ Å BLI PLASSERT UT PÅ DEN FERDIGE MODELLEN

 
Foto: 0rvik

ENGLISH Finally I got the time and money to start on my new model railway project. A couple of friends helped me to buy and drive all the wood, plates, and isolation. And later a buddy came over to help me to saw and screw the whole thing together. So now the work begins. I will update this blog as the project takes form.

DEUTCH Schließlich habe ich die Zeit und Geld, um meinen neuen Modellbahnanlage Projekt zu starten. Ein paar Freunde halfen mir zu kaufen und fahren alles Holz, Platten und Isolation. Und später ein Kumpel kam zu mir zu helfen, sah und schrauben das Ganze zusammen. So, jetzt beginnt die Arbeit. Ich werde diesen Blog zu aktualisieren, da das Projekt Gestalt annimmt.
0

Berlin i miniatyr

Modell av Berlin - Model Railroad - Modelleisenbahn

OVERSIKTSBILDE – TRYKK FOR STØRRE VERSJON

 
Foto: 0rvik

Modell av Berlin - Model Railroad - Modelleisenbahn

TV-TÅRNET VED ALEXANDERPLATZ

 
Foto: 0rvik

Modell av Berlin - Model Railroad - Modelleisenbahn

LANDSKAPSOMRÅDE

 
Foto: 0rvik
Jeg var på studietur til Berln i våren 2006. Dengang hadde jeg ikke begynt med modelljernbane, men jeg hadde hele livet hatt denne sommerfuglfølelsen i magen hver gang jeg har kommet i nærheten av et modelltog eller lignende. Nå var jeg endelig kommet til Märklin og modelljernbanens mekka – Tyskland, og Berlin!

Vi skulle være noen dager, og øverst på listen for turen, bortsett fra grafisk design og foto, var å titte innom flest mulig modelltogbutikker. Vi hadde internett på hostellet, og der kartlagte jeg hvor man skulle innom. Det ble den ene store opplevelsen etter den andre, idet butikkene økte i størrelse – så fant jeg en enorm, med flere avdelinger.

Jeg tok for meg kjøretøy, siden det var kun det jeg haddde råd til, pluss at jeg ikke hadde egen bane hjemme. Det ble noen busser. Men i kassen hos innehaveren, som var ivrig Norgesturist, så tipset han meg om et modelljernbaneanlegg ikke mange kvartalene unna butikken. Han markerte på kartet, og jeg la ut på vandring.

Så kom jeg til et slags kjøpesentersted, med en trapp ned til en kjeller hvor det kostet 2 Euro å komme inn. Og der – et enormt modellanlegg av Berlin. TV-tårn, Riksdags-bygningen, gater, kjente landemerker i byen, flyplass (med fly som lettet!), osv… Fantastisk å se alt rørte på seg, og linket, og lyste. Fantastisk syn!

Anlegget ble styrt fra en krok med over 30 skermer, og et gedigent panelbord. Det er verdens største modelljernbane med sine 3000kvm, og 25 000 000 investerte kroner (2006) – selv om man ofte kan lese at Hamburganlegget (1150kvm – 1800kvm i 2014) er verdens største. Berlinanlegget er et flott anlegg, men noe kjedelig og standard over det.

Beklager at de store bildene ikke er av større oppløsning!

LOXX Berlin

 
ENGLISH I went on an excursion to Berlin in 2006, and used the opportunity to take a look at the model railroad shops. A store employee told me of a miniature version of Berlin that was exhibited at a shopping mall. LOOX-Berlin is one of the world’s largest with its 3000 square meters. Press the link for more information.
 
DEUTCH Ich ging auf eine exkursion nach Berlin im jahr 2006, und nutzten die Gelegenheit, um zu sehen, durch die modelleisenbahn-shops. Eine shop-mitarbeiter sagte mir, eine mini-version von Berlin, die Ausstellung zu einem Einkaufszentrum. LOOX-Berlin ist eine der weltweit größten mit seiner 3000 Quadratmeter. Drücken Sie den Link für weitere Informationen
 

 
( mer… more… mehr… )

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009