0

Nye bygninger til anlegget

HJEMMELAGET BYGNING

EN HJEMMELAGET BAKGRUNNSBYGNING, SATT SAMMEN AV RESTEDELER FRA ANDRE BYGGESETT

 
Foto: 0rvik
 

KIBRI 9098

MASKIN- OG UTSTYRSSKUR MED TILHØRENDE BRAKKER

 
Foto: 0rvik
 
Da er studiene igang igjen etter sommerferien – lange dager på høyskolen min. Med andre ord så er det stor behov for små avbrekk i studiehverdagen. Da passer det bra å bygge byggesett! Hadde noen esker liggende som jeg hadde kjøpt på QXL og på Hobbyshop i Trondheim. Hadde til og med såpass med reservedeler at jeg bygget min egen bygning, en bakgrunnsmodell, også. Nå gjenstår det bare å få satt de ut på anlegget.

Jeg blir å kjøpe to til av de etterkrigsblokkene for å sette de i samme området, for å få de noe autentisk som det er i virkeligheten. Som du ser på modellen så er denne utgaven ment å bygges «ned i bakken» slik at trappen i front kommer opp til bakkenivå. Videre er det ingen av modellene som er ferdig. Samtlige skal få «interiør» i vinduene, noen skal naturrliggjøres, og et par skal flikkes litt på. Kom gjerne med tips til andre spennende bygninger en bør kjøpe.
 

AUHAGEN BAUSATZ 11387 - HAUS MICHAELA

EN FLOTT ENEBOLIG (HAGE OG GJERDE MEDFØLGER, MEN SOM JEG HAR VALGT Å IKKE TA I BRUK)

 
Foto: 0rvik
 

AUHAGEN BAUSATZ 11402 - MEHRFAMILIENHAUS

ETTERKRIGSBLOKK I TRE VERSJONER – HER MED KJELLER OG OPPGANG

 
Foto: 0rvik
 

WALTERS 933-3172 - ARMSTRONG ELECTRIC MOTORS

EN VANLIG INDUSTRIBYGNING – HALVMODELL/BAKGRUNNSMODELL

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH Since my architectural studies have started again, after the summer, it’s important to have some breakes from school. The perfect thing to do then is to build model buildings. The buildings have been bought at the web auction QXl.no, and at the store – Hobbyshop AS in Trondheim. The bulding on the first picture is made out of leftovers from other models. Non of the buildings are finished. I have to make interiors, and fix some details. And the last thing to do is to find a suitable spot on the model railway.

DEUTCH Seit meinem Studium der Architektur wieder, nach den Sommerferien begonnen, ist es wichtig, einige brecht aus der Schule haben. Die perfekte Sache zu tun, dann ist zu modellieren Gebäude zu bauen. Die Gebäude wurden auf der Web-Auktion QXl.no gekauft worden, und im Laden – Hobbyshop AS in Trondheim. Der Palast auf dem ersten Bild ist aus Resten von anderen Modellen gemacht. Nicht der Gebäude sind fertig. Ich habe die Innenräume machen und beheben einige Details. Und das letzte, was zu tun ist, um eine geeignete Stelle auf der Modellbahn zu finden.

( mer… more… mehr… )

0

Industrialisering av anlegget

Walthers 9332847 Cornerstone Series Built Up

SPOONER SASH & DOOR

 
Foto: 0rvik
 
Walthers 9333193 Cornerstone Series

ARROWHEAD ALE

 
Foto: 0rvik
 
Walthers 9333164 Cornerstone Series

HERITAGE FURNITURE

 
Foto: 0rvik
 
Jeg har helt siden tidens morgen elsket industriområder. Alt fra de store betongbygningene, til de små lagerne. Mystikken rundt de, lukten, hvordan bygningene er plassert, og alt som finnes rundt de. Spesielt spennende er det med industriområder i tilknytning til jernbanen. Derfor var det naturlig å gå til anskaffelse av et par industribygg jeg kom over hos NMJ.

De er er rimelige, og enkle å bygge. Samtidig som er er laget for å kunne lage variasjoner, og komponere de på ulike måter. Skråbygge de, eller lage de til små eller større bygninger. Det som var pluss for de fire bygningene, bortsett fra den røde trebygningen, er at de er bakgrunnsmodeller – perfekt for små anlegg. Siste bygning er ikke blitt montert ennå.

Gjør samtidig oppmerksom på at bygnigene skal plasseres, integreres, males mer naturlig, og «skitnes til» før de blir permanent plassert på det nye anlegget som kommer om ikke så lenge. Bygningene blir da selvfølgelig fornorsket til en eller annen form for norsk industri. Noe annet som er pluss er at alle delene som er til overs kan brukes til andre bygninger.

ENGLISH I have always loved industrial buildings and industrial areas. Especially the big concrete buildings along foreign railroads. So when I found these buildings from Walthers I just had to buy them for my industrial railway area on my model landscape. They are just background buildings, except the red building, so they are perfect for a small model railroad. They are easy to build, and will be painted to get a more natural finish.
 
DEUTCH Ich habe es immer geliebt Industrie-und Gewerbeflächen. Vor allem die großen Betonbauten entlang ausländischen Eisenbahnen. Also, als ich diese Gebäude von Walthers ich musste sie nur noch für meine Industriebahn auf meiner Modell-Landschaft zu kaufen. Sie sind nur Hintergrund Gebäuden, mit Ausnahme der roten Gebäude, so dass sie für eine kleine Modelleisenbahn perfekt. Sie sind leicht zu bauen, und bemalt werden, um eine natürliche Oberfläche zu erhalten.

( mer… more… mehr… )

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009