2

Vitrineskap – korttidsparkering for modellbilene

Bilde

EN MODELLBIL HAR FUNNET SIN PARKERINGSPLASS

 
Foto: 0rvik
 

Bilde

370 MODELLKJØRETØY – VITRINESKAPET FØR FRONTEN ER MONTERT

 
Foto: 0rvik
 

Jeg har tenkt på det lenge, å få satt modellbilene inn i en utstillingshylle inntil jeg får på plass et skikkelig anlegg til de – vil ikke la de små flotte bilene skal støve ned. Men når man ser på nett så er det dyrt med vitrineskap med småhyller, og egentlig veldig lite på markedet å velge imellom. Plutselig kom jeg over et par nettsider hvor de hadde bygget hyller selv.

F*** heller, det skal jeg også gjøre, tenkte jeg. Da får en jo også laget hyllen etter egne mål. Ofte er de hyllene som er for salg for grunn til å ha modellbilene stående med fronten ut, no som jeg ønsket. Så da var det bare å notere ned noen mål, kjøpe inn ramme og plank, og begynne jobbe med å spikke, kutte, lime, male, montere, og få hyllen opp på plass.

Jeg for min del synes hvite utstillingshyller kan være fine, men litt kjedelige, så jeg bestemte meg for å lage temaer for hver hylle som kunne passe de ulike bilmodellene. Då måtte en lage ulike underlag og varierende bakgrunnsbilder for hver hylle. En for arbeidsbiler, en for cabrioleter, en for bybiler, en for luksusbiler, rånebiler, campingbiler, busser, osv…

Temanene for min hylle ble som følger, fra øverst til nederst: Containerhavn, landsby, amerikansk skyline, skandinavisk (rep. ved SAS), Sidney port by night, vidde med innsjø og høyspentmaster, bygg- og anleggsområde, drive in for a exclusive beach club, mercedes reklame, solfylt strand, bygate fult av folk, en røff og urban nedtagget vegg, et vilt skogsmiljø.

ENGLISH I had long planned to get me a Showcases cabinets to store my model cars up to model railroad installation is completed. But such cabinets costs a lot. It was only when I came across some websites that showed how to build your own display racks I took on the work. So when was it that I bought a RIBBA-frame at IKEA, a wooden plank, then cut up, assemble, glue, and paint it all. I like white and simple shelves, but wanted to make something more out of it, so I made a theme for each shelf that would fit my car. Container Port, Beach Promenade, Landscape, etc. This became the result.

DEUTCH Ich hatte schon lange geplant, mir einen Vitrinen Schränke, meine Modellautos bis Modellbahn Installation abgeschlossen ist speichern. Aber solche Schränke kostet viel. Erst als ich auf einige Webseiten, die wie Sie Ihr eigenes Display-Regale ich auf der Arbeit nahm zu bauen zeigte kam. Also wann war es, dass ich kaufte mir ein RIBBA-Rahmen bei IKEA, ein Holzbrett, dann schneiden, montieren, Leim und Farbe alles. Ich mag Weiß und einfache Regale, sondern wollten etwas mehr aus ihm heraus, so dass ich ein Thema gemacht für jedes Regal, dass mein Auto passen würde. Containerhafen, Strandpromenade, Landschaft, etc. Dies wurde das Resultat.

Du gjør følgende:
( mer… more… mehr… )

0

Nytt anlegg under konstruksjon

MONTERING AV NY MODELLJERNBANE

VERKTØYET LIGGER KLART

 
Foto: 0rvik
 

MONTERING AV NY MODELLJERNBANE

ALT ER GODT PLANLAGT

 
Foto: 0rvik
 

MONTERING AV NY MODELLJERNBANE

EN KOMPIS HJELPER TIL Å MONTERE RAMMEVERKET

 
Foto: 0rvik
 
Endelig, etter et halvt års ventetid så fikk jeg endelig med meg noen som har bil til å hjelpe meg innkjøp av materialer. Tre homser, èn BMW rånebil med påmontert takgrind for anledningen, og en spesifikk material og dimensjonsliste for en modelljernbane. Ja, verden er absurd til tider. Etter en time, med toppers service, hos Maxbo dro vi med full bil hjem.

Aleksander og Rune måtte videre, så jeg tok til på jobben med å montere. Siden alt ble ferdig kappet hos Maxbo så gikk jobben mer ut på å få montert alt riktig og presist. Det tok lengre tid enn planlagt. Dagen etter kom Atle innom for å hjelpe til med monteringsarbeidet, og iløpet av en kveld så var rammeverket og platene montert, og modulene sammenkoblet.

Neste fase er å få montert opp rammeverket forr skinnene som skal koble det øvre og nedre planet. Da kan morroa begynne med å planlegge anlegget. Kun to hovedbaner skal bli fastmontert, så vil øvrige områder bli til litt sånn etterhvert. For plutselig kommer man over en ekstra bygning man vil ha, eller et nytt område man ønsker å lage. Endelig – dette blir kjekt!

 
 

MONTERING AV NY MODELLJERNBANE

ENDELIG ER RAMMEVERKET KOMMET PÅ PLASS

 
Foto: 0rvik
 

MONTERING AV NY MODELLJERNBANE

NOEN AV DELENE SOM VENTER PÅ Å BLI PLASSERT UT PÅ DEN FERDIGE MODELLEN

 
Foto: 0rvik

ENGLISH Finally I got the time and money to start on my new model railway project. A couple of friends helped me to buy and drive all the wood, plates, and isolation. And later a buddy came over to help me to saw and screw the whole thing together. So now the work begins. I will update this blog as the project takes form.

DEUTCH Schließlich habe ich die Zeit und Geld, um meinen neuen Modellbahnanlage Projekt zu starten. Ein paar Freunde halfen mir zu kaufen und fahren alles Holz, Platten und Isolation. Und später ein Kumpel kam zu mir zu helfen, sah und schrauben das Ganze zusammen. So, jetzt beginnt die Arbeit. Ich werde diesen Blog zu aktualisieren, da das Projekt Gestalt annimmt.

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009