0

Bybanen i Bergen – verdens beste bybane


BYBANEN I BERGEN - WORLDWIDE PROJECT OF THE YEAR

ANLEGGSGARTNERMESTER SVEIN BOASSON AS FÅR EN ENTERPRISE PÅ UTBYGGING DEL II

 
Foto: Svein Boasson AS
 
BYBANEN I BERGEN - WORLDWIDE PROJECT OF THE YEAR

BYBANEN HAR BLITT EN DEL AV BERGEN BY

 
Foto: mindemyren.wordpress.com

 
Onsdag 5 oktober ble bybanen, blandt fire finalister, kåret til World wide project of the year under The light rail awards i London. De tre øvrige finalistene var bybaner i Gold Coast i Australia, Angers i Frankrike og Dallas i USA.

Det er organisasjonen Light Rail Transit Association som deler ut prisen, som har blitt delt ut for 5 gang i historien. Her er juryens uttalelse: «Effektiv design og planlegging gjorde at Bybanen var realisert på to år, innenfor tidsfristen og budsjettet. Og passasjertallet har alt passert alle prognoser. Men enda mer viktig: Bybanen er blitt et landemerke for regionen».

Det at de har gjennomført en helhetlig prosjekt med fokus på design, i alt fra profilering, stoppesteder, byplangrep, og selve motorvognene, har vært med på å bidra til suksessen. Videre ble banen bygget innenfor tidsfrist og budsjett, og har blitt en del av byets miljø. Bybanen blir stadig kontaktet av utlandet som ønsker nærmere informasjon om prosjektet.

Gratulerer bybanen med prisen, og ønsker de lykke til med byggetrinn 2 mot Lagunen som nå er i gang, og bystyremøtet 17.oktober hvor skjebnen til bybanens tredje byggetrinn mot Flesland flyplass skal avgjøres. Håper den blir vedtatt, og at flere Bergenserboere får sjansen til å ta en del av og benytte seg av bybanen. Flere poster om Bybanen i Bergen.

Bybanen | Hordaland fylkeskommune | Bergens Tidende | Bergensavisen | Urbanrail.net

 

ENGLISH Bergen Light Rail has been awarded World wide project of the year in The light rail Awards in London, the 5. October 2011. The reason is as follows: «Effective design and planning meant that Bergen Light Rail was realized in two years, within the deadline and budget. And passenger numbers have already surpassed all forecasts. But even more important: Light Rail has become a landmark for the region.»

DEUTCH Bergen Light Rail wurde Worldwide-Projekt des Jahres in The light rail Awards in London, die 5.10.2011. Der Grund dafür ist wie folgt: «Effektive Gestaltung und Planung bedeutete, dass Bergen Light Rail in zwei Jahren realisiert wurde, innerhalb der Frist und Budget-und Passagierzahlen sind bereits alle Prognosen übertroffen Aber noch wichtiger ist:.. Light Rail hat sich zu einem Wahrzeichen für die Region».

( mer… more… mehr… )

0

Bybanen i Bergen

BYBANEN I BERGEN

DET FLOTTE NYE KOLLEKTIVTILBUDET I BERGEN BY OG OMEGN

 
Foto: Bergensavisen
 

BYBANEN I BERGENBYBANEN I BERGENBYBANEN I BERGENBYBANEN I BERGEN

 
Foto: Bergensavisen / Arne Riste Sund / Bybanen / Regjeringen.no
 
Den har lagt ute på nett en god stund, og når den gikk på TV så ble den sett av 400 000 flere seere enn finalen i fotball-VM. Med andre ord var det på tide å få lagt ut video, link, og nedlastingsmuligheter til denne også lik som på Flåmsbanen og Bergensbanen. Bybanen er da, i motsetning til de to sistnevnte, en moderne nyvinning i et rimelig traust skinnegående Norge. Satser på det bare er begynnelsen av en fornying av Norske sporveier.

Følger du godt med på videoen så ser du mange nestenuhell på vei ned fra Nesttun til sentrum. Det tok med andre ord en liten stund før Bergenserne ble vant til byens nye doning.
 

1024×576 H264 (BitTorrent) | Se videoen i NRK Nett-TV


 

ENGLISH The TV-show «Bergensbanen minutt for minutt» that I’ve written about before was a huge success in Norway. So they have continued to make more recordings of railway lines in norway from the front of a train. Next was the new and modern city train of Bergen. The TV-show follows the city light rail from the station at the higher end to downtown Bergen. As you can see on the video the inhabitants are not used to the new train, and there almost occure some accidents along the way. The two clps at the end is a part of the campain to get people to use the new city line. The first one is an up comming musician, a raper, that tells the name of all the stations. I nthe last video you see the famous children television figure Gullars that meets the old mayor of the town. And they speaks about how to behave and safety. Have a nice trip!

DEUTCH Die TV-Show «Bergenbahn minutt for minutt» daß ich vor etwa geschrieben habe, war ein großer Erfolg in Norwegen. Also müssen sie weiter, um mehr Aufnahmen von Eisenbahnstrecken in Norwegen aus der vor einen Zug zu machen. Weiter wurde die neue und moderne Stadt Zug von Bergen. Die TV-Show folgt die Stadt Stadtbahn vom Bahnhof am oberen Ende der Innenstadt von Bergen. Wie man auf dem Video nicht zu den Bewohnern der neuen Bahn werden sehen, und es gibt fast occure einige Unfälle auf dem Weg. Die beiden CLPS am Ende ist ein Teil der Kampagne, um die Menschen auf die neue City Line verwenden. Der erste ist ein bis kommenden Musiker, ein Raper, dass die Namen aller Stationen erzählt. Ich nDer letzte Video sehen Sie den berühmten Kindern TV-Figur Gullars, dass der alte Bürgermeister der Stadt erfüllt. Und sie spricht über sich zu benehmen und Sicherheit. Haben Sie eine gute Reise!

( mer… more… mehr… )

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009