0

UPS Ford veteranlastebil og habis godsvogn

Bilde

ATHEARN UPS FORD C VAN LEVERINGSBIL

 
Foto: 0rvik
 

Bilde

ELECTROTREN UPS GODSVOGN

 
Foto: 0rvik
 
Legger ut to nye UPS-modeller for modelljernbane i H0-skala. Har hatt de liggende en stund, men ikke fått tid til å ta bilder og lastet de opp før nå. To flotte tilskudd til UPS-samlingen. Den ene vognen er produsert av Electrotren, men ble kjøpt brukt, så embalasjen medfulgte ikke. Jeg har søkt all over internett, men ikke klart å finne ut hvilken modellnummer det et snakk om.

Men flott vogn med dører som kan åpnet. Lastebilen er en Ford-C, en god gammel veteranbil, flott modell! Et offisielt lisensiert produkt fra Ford Motor Company. Samtlige UPS-produkter blir produsert med lisens fra United Parcel Service. Trucken er produsert av Athearn, men pakningen er merket med Noch, som kan bety at de produserer for de, evt. er distributør.

ENGLISH The last two purchases to my collection with UPS models for model railways. A Habis schiebewandewagen and a Ford delivery truck, also known as box van. The HO freight wagon is an older model produced by the Spanish – Electrotren Trains. I bought it used, without packaging, so unfortunately I do not have the model number. Feel free to tip. The truck is manufactured by U.S. Athearn. Great veteran car model. Both Products are licensed products from the United Parcel Service.

DEUTCH Die letzten zwei Einkäufe zu meiner Sammlung mit UPS-Modelle für Modelleisenbahnen. Ein Habis schiebewandewagen und ein Ford Lieferwagen, auch als Kastenwagen bekannt. H0 Güterwagen ist ein älteres Modell von Electro Spanish Train hergestellt. Ich kaufte es verwendet, ohne Verpackung, so dass ich leider nicht Modellnummer. Fühlen Sie sich frei bis zur Spitze. Der LKW wird durch US Athearn hergestellt. Große Oldtimer-Modell. Beide Produkte sind aus dem United Parcel Service lizenziert.

( mer… more… mehr… )

0

UPS HABLIS Lima Collection

 

L309051 LIMA | UNITED PARCEL SERVICE | GÜTERWAGEN | FREIGHT WAGON | GODSVOGN | Foto: 0rvik

UPS GODSVOGN FRA LIMA MODELS

 
Foto: 0rvik
 
En ny modelljernbanevogn til UPS-samlingen. En habils overbygget godsvogn fra DB for det amerikanske selskapet United Parcel Service. Modellen produsert av Lima (nå Hornby), og er flott utført – i de riktige fargene (produsert med lisens fra firmaet). Et lite minus er at skyvedørene ikke kan åpnes, slik som det stort sett lar seg gjøre hos andre produsenter.

 

ENGLISH A new freight wagon for my UPS collection. A great model of a United Parcel Serivise trailers from DB Bahn, produced by Lima Models. Cart is kind of Habils and is a model in scale 1:87.

DEUTCH Ein neuer güterwagen zu UPS fur meiner Sammlung. Ein tolles modell eines United Parcel Serivise anhänger aus DB Bahn, von Lima Modelle produziert. Der wagon ist ein Habils und ist ein modell im maßstab 1:87.

( mer… more… mehr… )

0

United Parcel Service godsfrakt III

LC 21020 ELETROTREN | UPS | HABIS EISENBAHNWAGEN UND AUTO | RAILWAY CARRIAGE AND CAR | GODSVOGN M BIL | Foto: 0rvik

LOGISTIKKSETT FRA ELECTROTREN MED GODSVOGN OG VAREBIL FRA UPS

 
Foto: 0rvik
 

5551K ELETROTREN | UPS | HABIS EISENBAHNWAGEN | RAILWAY CARRIAGE | GODSVOGN | Foto: 0rvik

GODSVOGN MED SKYVEDØRER UTFØRT I UPS-DESIGN

 
Foto: 0rvik
 
Har funnet et par vogner til UPS-samlingen. Det ser nå ut til at der etterhvert vil komme en stor UPS-terminal på modelljernbanen. Begynner å få et godt utvalg materiell, fra varebiler, leveringsbiler, trailere, og ulike jernbanevogner. Vurderer å begynne å se for meg hvordan terminalen skal være, og kanskje bygge en hel bygning ut ifra egne tegninger.

Det er to skyvedørsvogner fra Deutsche Bahn, typen habis, som er utført i flott design med hvite dører med logo på samt overbygg i den velkjente UPS-brun-sorte fargen. Mercedesen som følger med i logistikk-settet til Eletrotren får du også kjøpt utenom. Vognen i samme sett tror jeg ikke du får kjøpt utenom. Samtlige modeller er produsert under UPS-lisens.

Se også tidligere poster:   United Parcel Service of my model railroad   |   UPS Transport

ENGLISH I have found two great freight wagons from Deutsche Bahn to United Parcel Service. And a Mercedes delivery van from the same company. These two sets come from the model railway manufacturer Electro Train. They fit nicely into my growing collection of UPS equipment. It seems that I must make myself a UPS terminal on my next model railroad.

DEUTCH Ich have Gefunden zwei große Schiebewandwagen der Deutsche Bahn zu United Parcel Service. Und einem Mercedes-Benz transporter von der gleichen Firma. Diese zwei Sätze aus dem Modelleisenbahn-Hersteller Electrotren kommen. Sie passen gut in meine wachsende Sammlung von USP-materiell. Es scheint, dass ich mich zu einem UPS-Terminal auf meinen nächsten Modellbahn.

( mer… more… mehr… )

0

UPS Transport

ELECTROTREN LC 21010 | UNITED PARCEL SERVICE IVECO TRUCK | Foto: 0rvik

UPS IVECO EUROCARGO

 
Foto: 0rvik
 

ELECTROTREN LC 21010 | UNITED PARCEL SERVICE HABIS GODS WAGON | Foto: 0rvik

UPS HABIS GODSVOGN

 
Foto: 0rvik
 

ELECTROTREN LC 21007 | UNITED PARCEL SERVICE MERCEDES BENZ TRUCK | Foto: 0rvik

UPS MERCEDES BENZ

 
Foto: 0rvik
 

Som nevnt i en tidligere post så har jeg begynt å samle på materiell, kjøretøy og jernbanerelaterte gjenstander tilhørende det amerikanske selskapet UPS – United Parcel Service. De har euoperiske avdelinger her i Europa, og også Norge, men med hovedfokus på det midt-europeiske markedet. Og derav stort sett bare tyske og amerikanske modeller.

En av grunnene til at der er så få modeller med deres firmaprofil, og da ofte i begrenset opplag, er fordi de blir produsert under lisens med godkjenning fra selskapet om bruk av deres farger og logo. Dette for å sørge for at de ikke skal bli misbrukt, samtidig som modellene skal være autentiske, og inneha det riktige materiellet, utføringer, og detaljer.

Selvfølgelig snakker vi jo om Amerika, så største årsaken er nok at de ønsker tjene penger på de – derav kan noen av modellene også være ganske kostbare. Dette forsterkes ved at modellene ofte er samlemodeller i lite opplag. Få tilgjengelig på markedet gjør at etterspørselen øker, og prisene stiger. Mange UPS-produkter selges dyrt på nettauksjoner.

Jeg godttok ikke de prisene, så jeg tok en søkerunde på google, og var heldig å finne disse to UPS-settene i en nettbutikk i Andorra, et land grensa til Spania. De sendte selvfølgelig ikke til Norge, men jeg tok en spansk en og skrev Oslo Norway som adresse, og valgte Danmark som land. Med stempelet Feilsendt kom de fra Danmark, uten at jeg skal anbefale dette.

De er flotte modeller i en grei utførelse. Bilene er enkle, men riktig utført. UPS-vognen er av bra kalitet, og vil gjøre seg godt på en bane. Flatvognen til vogntoget er av en mer rimelig utførelse, og har ikke samme følelsen av kvalitet over seg, men likevel en brukbar modell. Videre er enda en lastebil og en jernbanevogn på vei i posten. Mer om de senere en gang.

 
ELECTROTREN | WIKING | * Mrk. kjøretøyene har ikke påmontert ekstradeler som medfølger.

 
 

ELECTROTREN LC 21010 | UNITED PARCEL SERVICE LIMITED SET | Foto: 0rvik

UPS-SETT I

 
Foto: 0rvik
 

ELECTROTREN LC 21007 | UNITED PARCEL SERVICE LIMITED SET | Foto: 0rvik

UPS-SETT II

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH As previously mentioned, I have started to collect material from the company UPS – United Parcel Service. Trucks and rail cars. Latest in the collectionare these two the sets of the manufacturer Eletrotren. They are produced in limited numbers. The vehicles are manufactured by Wiking, and sold only in these packings. The sets are manufactured under license, and are thereof somewhat costly. This means that both models is rare to get hold of but also very expensive when one comes across the online auctions. I did a thorough search on the internet and found by chance a shop in the tiny state of Andorra. They had the sets in stock to the original price.            They could not send to Norway, but I took a chance and chose to write Oslo Norway as city address, and chose Denmark as a country. They were incorrectly sent to Denmark, but fle forwarded to Norway – it worked, except I would not recommend this to others. The models are great, the cars are moderately detailed, but with the right graphic prints, and boxcar has a nice finish, with fine details. The flat carriage is unfortunately a somewhat more cheaper finish, but looks all right. See also other posts on UPS models in H0 scale.

DEUTCH Wie bereits erwähnt, habe ich damit begonnen, Material von der Firma UPS sammeln – United Parcel Service. Trucks und Waggons. Neueste in der collectionare diesen beiden Sets des Herstellers Eletrotren. Sie sind in begrenzten Stückzahlen produziert. Die Fahrzeuge werden von Wiking hergestellt und verkauft nur in diesen Packungen. Die Sets sind in Lizenz gefertigt und sind davon etwas kostspielig. Dies bedeutet, dass beide Modelle selten zu ergattern ist aber auch sehr teuer, wenn man über den Online-Auktionen kommt. Ich habe eine gründliche Suche im Internet und fand durch Zufall einen Laden in dem kleinen Staat Andorra. Sie hatten die Sätze auf Lager, um den ursprünglichen Preis.            Sie konnten nicht nach Norwegen zu schicken, aber ich habe eine Chance und entschied sich, Oslo Norwegen als Stadt Adresse schreiben und wählte Dänemark als ein Land. Sie wurden fälschlicherweise nach Dänemark geschickt, aber fle nach Norwegen weitergeleitet – es funktionierte, es sei denn ich würde nicht empfehlen, diese an andere. Die Modelle sind groß, sind die Autos mäßig detailliert, aber mit den richtigen Druckgrafiken und Güterwagen hat eine schöne Oberfläche, mit feinen Details. Die flache Wagen ist leider eine etwas billigere fertig, sieht aber alles in Ordnung. Siehe auch andere zum Thema USV-Modelle in Spur H0.

( mer… more… mehr… )

2

United Parcel Service of my model railroad

HERPA | NORSCOT | WIKING | UPS MODELLBILER

WE LOVE LOGISTICS   |   SYNCHRONISING THE WORLD OF COMMERCE

 
Foto: 0rvik
 

Selv om USPS – United States Postal Service, som er det statlige postverket i Amerika, er i ferd med å gå konkurs, så ser det ut til å gå bra med mange av de private selskapene som FedEx og UPS. De sistnevnte opererer for øvrig internasjonalt over hele verden – også da i Norge, ilag med DHL, DPD, TNT, DB Schenker, og selvfølgelig Posten Norge, med flere.

Som nevnt tidligere så har tilgangen til norske postvesen-produkter vært godt oppgjennom årene. Samme er det med tyske DHL, forståelig siden selskapet er tysk og modelljernbane først og fremst er en tysk hobby hvorav de fleste produsenter har sin rot i dette landet. DHL skal etterhvert få gjøre sitt inntog på mitt modelljernbaneanlegg engang i fremtiden.

Når det er sagt så elsker jeg den grafiske profilen, og kjøretøyene til UPS – United Parcel Service of America. Derfor ønsker jeg at de skal kunne få etablere seg på anlegget også. Problemet er at tilgangen til produkter fra de er minimal i skalaen 1:87. Spesielt om man ikke ønsker billig reklamemateriell som bare er ca. i riktig skala, og ser veldig plastikk ut.

Derfor var gleden stor da jeg iøpet av kort tid kom over disse flotte modellene. En AMG Mercedes semitrailer som er en del av et begrenset opplag produsert av Herpa for Mercedes-Benz Modellauto-Collection, en flott og detaljert P80 Worldwide Services truck-modell i metall fra Norscot. Og til sist en budbil fra Wiking – en modell i begrenset opplag.

Grunnen til at en sjelden finner modellbiler fra UPS, og at de da ofte er dyre eller i begrenset opplag, kan være grunnet royalty fees – det vil si at produsentene må betale en avgift til selskapet for å bruke deres logo, firmaprofil, og produkter som forbilde og til salg – for å beskytte sin egen merkevare. Amerikansk kapitalistisk styring på sitt ytterste med andre ord.

Modellene er uansett av høy kvalitet, og veldig flotte å se på. Eneste problemet er at den sjokoladebrune fargen gjør at støv og fingeravtrykk blir utrolig synlig, men bortsett fra det så passer de perfekt inn på et veldetaljert anlegg. Nå gjelder det bare å finne bygninger og jernbanemateriell i UPS-profil. Noe jeg antar vil være håpløst om det skal være lik originalen.

 

HERPA | MERCEDES-BENZ MODELLAUTO-COLLECTION B 66005321

MERCEDES-BENZ LIMITED MODELLAUTO-COLLECTION   |   AMG MERCEDES 1853 TRAILER

 
Foto: 0rvik
 

NORSCOT 58008

P80 BYBUDBIL

 
Foto: 0rvik
 

WIKING 32010

MERCEDES-BENZ SPRINTER LEVERINGSBIL

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH It seems to be going against the bankruptcy of the US Postal Services, but the private international companies like FedEx and UPS are doing well, together with DHL, DHD, TNT, and others. I collect on the Norwegian postal products for my model railway, and I am also planning a collection of DHL products. But I love the company profile and the graphical appearance of the UPS. Unfortunately it is difficult to find models from the company. So it was great joy when I found these three beautiful models, two of which they are produced in a limited edition. The models cost a little – maybe the have to pay royalties for the use of the firm profile and brand image of UPS, this I don’t know. The models are all beautiful and detailed, and do well at any model railway. My hope is now to find more brand products like UPS buildings and railroad wagons or containers.

DEUTCH Es scheint, gegen den Konkurs des US Postal Services gehen, aber die private internationale Unternehmen wie FedEx und UPS sind wohlauf, gemeinsam mit DHL, DHD, TNT und andere. Ich sammle auf dem norwegischen Postprodukten für meine Modelleisenbahn, und ich plane auch eine Sammlung von DHL-Produkten. Aber ich liebe das Firmenprofil und die grafische Darstellung der USV. Leider ist es schwierig, Modelle der Firma zu finden. So war es eine große Freude, wenn ich diese drei schöne Modelle, von denen zwei sie in einer limitierten Auflage produziert werden gefunden. Die Modelle kosten ein wenig, als sie am ehesten zu Lizenzgebühren für die Nutzung des Unternehmens-Profil und Image der Marke UPS zu zahlen. Die Modelle sind immer schön und detailliert, und tun gut bei jeder Modellbahnanlage. Meine Hoffnung ist jetzt, um mehr Markenprodukte wie UPS Gebäuden und Eisenbahnwaggons oder Container zu finden.

( mer… more… mehr… )

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009