0

3 norske modellbusser

Bilde

NOR-WAY FLYBUSSEKSPRESS TIL GARDERMOEN LUFTHAVN, OSLO

 
Foto: 0rvik
 

Bilde

NORSKE TURISTBUSSER AS TURBUSS, 0976 OSLO

 
Foto: 0rvik
 

Bilde

SCHØYENS BILCENTRALER LOKALBUSS

 
Foto: 0rvik
 

Iløpet av det siste året har jeg kommet over disse tre bussene. Første var en bestilling jeg la inn hos Modellbil Design som hadde Nor-way bussekspress sin flybuss til Gardermoen for bestilling – levering i første kvartal 2011. Kvaliteten er middels i forhold til de fantastiske modellene i det øvrige sortementet. Skaffet speil selv da de ikke følger med bussen.

Neste buss kom jeg tilfeldigvis over via en nettauksjon – de hadde ikke lagt inn at det var en norsk buss som skulle selges. Jeg hadde faktisk dagen før sett akkurat denne Norske Turistbusser-bussen kjøre forbi hvor jeg bor, så jeg kjente den igjen ved en tilfeldighet. Få budgivere = grei pris! Flott modell – Har ikke funnet noen ha denne for salg dessverre.

Siste bussen fant jeg i et modellgalleri på en nettside. Etter heftig leting på nett så fant jeg en nettbutikk som hadde èn modell på lager. Da sa det seg selv at jeg måtte gjør et lite innkjøp. En flott modell fra en nå svunnen tid. SBC skiftet i 2007 navn til Concordia Bus Norge før det ble kjøpt opp av det svenske busskonsernet, og har siden 2009 gått ved navn Nobina.

[ Flere bilder kommer etterhvert ]

ENGLISH During 2011, I found these three buses via the Internet. First bus, the Airport Coach to Gardermoen Airport Oslo, was added to an advance orders at the company ModellbilDesign. The bus was only produced in 50 copies – they have no more for sale. The tour bus «Norske Turistbusser» I found by chance through an online auction. It was not described as a Norwegian model, but I had seen the bus in real life the day before I saw it on the web. Have not found any shops selling this model. Last bus from the Schøyen Bilcentraler I found through a gallery on a website, and could find only one store that had it for sale. They had only one model avaliable. I have not found it for sale anywhere since. Three beautiful models in which the latter two are of slightly better quality than the first bus.

DEUTCH Während 2011, fand ich diese drei Bussen über das Internet. Der erste Bus, der Airport Coach zu Gardermoen Airport Oslo, war es, eine Vorbestellung bei der Firma ModellbilDesign aufgenommen. Der Bus war nur in 50 Exemplaren produziert – sie haben nicht mehr zum Verkauf. Der Tour-Bus «Norske Turistbusser» Ich fand durch Zufall über einen Online-Auktion. Es war nicht so ein norwegisches Modell beschrieben, aber ich hatte den Bus im realen Leben sehen dem Tag, bevor ich es sah, auf dem Netz. Haben keine Läden dieses Modell gefunden. Der letzte Bus von der Schøyen Bilcentraler fand ich durch eine Galerie auf einer Website, und konnte nur ein Geschäft, das sie für den Verkauf war zu finden. Sie hatten nur ein Modell zur Verfügung. Ich habe es nicht zum Verkauf nirgendwo da. Drei schöne Modelle, in denen die beiden letzteren sind von etwas besserer Qualität als der erste Bus.
0

Libysk olje- og gasselskap på tur

BUSS TILHØRENDE ET OLJE- OG GASSFIRMA FRA LIBYA

PRIVAT BUSS FRA ET ARABISK OLJEFIRMA

 
Foto: 0rvik
 

BUSS TILHØRENDE ET OLJE- OG GASSFIRMA FRA LIBYA

RAS LANUF OIL & GAS PROCESSING COMPANY

 
Foto: 0rvik
 

BUSS TILHØRENDE ET OLJE- OG GASSFIRMA FRA LIBYA

NEOPLAN

 
Foto: 0rvik
 

Hadde lagt inn et par bud på noen firmabiler på en nettauksjon da jeg oppdaget denne bussen med henger bland vedkommendes salgsgjenstander. Det er ikke ofte en finner, så jeg la inn et minstebud, og noen timer senere var jeg vinneren av en buss med tilhenger. Tenkte ikke stort mere på det før pakken kom på døren. Først da så jeg skriften på siden.

Min første tanke var Israelsk turistbuss, men etter et par søk på hebraisk ble det avkreftet, og samtidig ble arabisk bekreftet. Siden jeg ikke er så veldig erfaren så sendte jeg en sms til en av mine kollegaer som er fra Irak. Han kunne fortelle at det var en privat buss for et libysk olje- og gasselskap. Dagen derpå hadde han sendt meg en link til firmaet.

Bussen tilhører selskapet Ras Lanuf Oil & Gas Processing Company fra Libya. og innehar den gamle firmaprofilen til selskapet. Dermed blir det et arabisk innslag på den kommende modelljernbanen, med turister fra Afrika. Siden jeg har en stor interesse for busser kan jeg se for meg at det blir en stor severdighet! إن شاء الله / Insha’Allah = Hvis Gud vil det slik!

ENGLISH I had posted a couple of bids on an online auction when this bus with a bus trailer was one of their sale items. I put in a minimum bid, which was the only bid received. I thought no more about it before the package arrived in the mail. Then I discovered the writing on the side of the bus. I took some pictures with my HTC and sent an sms to one of my colleagues from the Middle East. He could tell that it was a private bus for a Libyan oil and gas company – Ras Lanuf. Quite random since Norway is in the midst of the crisis with two legs – as we say in Norway. I probably will not help the matter, other than that there will come an attraction at my upcoming model railroad where this bus can be placed in with Arab tourists.

DEUTCH Ich hatte geschrieben ein Gebot von einem Verkäufer auf einer Online-Auktion dann dieser Bus mit einem Bus Erhängen eine ihrer Verkaufsobjekte. Ich habe in einem Mindestgebot, das die einzige Gebot empfangen wurde. Ich dachte nicht mehr daran, bevor das Paket in der Post angekommen. Dann entdeckte ich die Schrift auf der Seite des Busses. Ich habe ein paar Bilder mit meinem HTC und schickte eine SMS an einen meiner Kollegen aus dem Nahen Osten. Er konnte sagen, dass es einen privaten Bus für eine libysche Öl-und Gasunternehmen war – Ras Lanuf. Ganz zufällig da Norwegen liegt inmitten der Krise mit zwei Beinen – wie wir in Norwegen sagen. Wahrscheinlich werde ich nicht helfen, andere als daß es einen Punkt in meinem bevorstehenden Modellbahn wo dieser Bus in den arabischen Touristen gebracht werden können, kommen wird.

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009