0

Holmestrand og Oslo – de nye stasjonsområdene

JERNBANEVERKETS ØNSKEDE LØSNING

 
Illustrasjon: Snǿhetťa / Ɣismo
 

ØVRE GLASSTUNNELER MED UTSIKT OVER TOGSPORENE

 
Illustrasjon: Snǿhetťa / Ɣismo
 


GJENBRUK AV EKSISTERENDE PLATTFORMER, MEN MED KLIMATISERT VENTEHALL

 
Illustrasjon: Snǿhetťa / Ɣismo
 

Det investeres enormt mye jernbane om dagen. Utbygginger, oppgraderinger, forbedringer, og fremtidige nye planer om traséer – fra Osloregionen til Ofotbanen, Stavangerregionen til Nordlansbanen. Men det er ikke bare skinnegang og materiell som skal skiftes og fornyes, også stasjonene skal få ny utforming, sågar ny plassering. Her har vi to av de nye planene.

De nye planene for stasjonsområdet ved Oslo Sentralstasjon er kun et forslag fra Jernbaneverket sin side. De mener der er akutte kapasitetsproblemer ved den nåværende situasjonen. Motstanden ligger der allerede da både kommune og byens kollektivselskap ser for seg et lokk med busstasjon på oversiden. En plan som også er kontroversiell.

Skanska har allerede signert grunnentreprisekontrakt med Jernbaneverket på Holmestrand stasjon. JBVs hittil største, på totalt 1,36 milliarder. Dette innebærer 2370m tunnel, stasjonshall på 866m, og rømningstunneller for hver kilometer. Der vil være 4 spor, hvorav de midterste skal være for passerende tog med hastigheter oppe i 250km/t ved passering!

Forslaget til løsning ved Oslo S vil ligge langt inn i fremtiden. Holmestrand fjellstasjon er allerede prosjektert, planmessig utarbeidet, og er planlagt ferdigstilt desember 2015.

NRK – Slik kan nye Oslo S bli
Jernbaneverket – Slik kan Oslo S utvikles
NRK/Østlandssendingen – Full strid om jernbanelokk
Aftenposten – Terrorstrid kan lamme Oslo Sentralstasjon

Bygg.no – Gigantprosjekt til Skanska
Teknisk Ukeblad – Gjennom togstasjonen i 250 km/t
Jernbaneverket – Rekordkontrakt signert med Skanska
Anleggg.no – Sju prekvalifisert for Holmestrand Stasjonshall
Jernbaneverket – Jernbaneverket anbefaler ny Holmestrand stasjon i fjell
NHO Vestfold – Statsbudsjettet 2012 – Fortsatt satsing på veg og jernbane i Vestfold

 

NYE STASJONSHALLEN VED HOLMESTRAND | Ill: Skanska

NEDRE INNGANGSPARTI TIL DEN NYE STASJONSHALLEN

 
Illustrasjon: Skanska
 

NYE STASJONSHALLEN VED HOLMESTRAND | Ill: Ƥublic Ąrkitekter

TENKT INDRE STASJONSHALL

 
Illustrasjon: Ƥublic Ąrkitekter
 

TENKT INDRE STASJONSHALL

 
Illustrasjon: Teknisk Ukeblad
 

ENGLISH Huge investments are made ​​for the railway in Norway last years, and even more billions to be invested. Last out is the proposed solution at the Central Station in Oslo. Rather than put a lid on the rails, they want re-use of existing platforms, complete with glass channels for waiting room and passage. Although this is only a sketch, it is a very controversial proposal. Holmestrand’s new station will be located in the mountains and be a modern rock station that will connect the upper and lower parts of the town together. Two of the five project proposals have gone to the company Skanska. These alone with a value of 181 million euros. The development is scheduled for completion in December 2015. It should be noted that the mountain station will have four tracks, and that the two in the middle are reserved passing trains at speeds up to 250 km/h!

DEUTCH Riesige Investitionen sind für die Eisenbahn in Norwegen letzten Jahren gemacht haben, und noch mehr Milliarden investiert werden. Last out ist die vorgeschlagene Lösung am Hauptbahnhof in Oslo. Anstatt einen Deckel auf den Schienen, wollen sie die Wiederverwendung von bestehenden Plattformen, komplett mit Glas-Kanäle für Wartezimmer und Passage. Obwohl dies nur eine Skizze, es ist ein sehr umstrittenen Vorschlag. Holmestrand neue Station wird in den Bergen sein und eine moderne Rock-Station, die den oberen und unteren Teile der Stadt verbinden wird zusammen. Zwei der fünf Projektvorschläge wurden an die Firma Skanska gegangen. Diese allein mit einem Wert von 181.000.000 €. Die Entwicklung soll im Dezember 2015 geplant. Anzumerken ist, dass der Bergstation wird vier Spuren haben, und dass die beiden in der Mitte sind vorbehalten vorbeifahrenden Züge mit Geschwindigkeiten zu 250 km pro Stunde.

( mer… more… mehr… )

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009