0

NMJ Di8

85.102 NMJ | NSB DI8 8.710 | DIESELLOK | DIESEL LOCOMOTIVE | DIESELLOKOMOTIV | Foto: 0rvik

NSB DI 8.710

 
Foto: 0rvik
 

85.102 NMJ | NSB DI8 8.710 | DIESELLOK | DIESEL LOCOMOTIVE | DIESELLOKOMOTIV | Foto: 0rvik

EN FLOTT MODELL FRA NORSK MODELLJERNBANE

 
Foto: 0rvik
 

Da var det en av de nye modellene fra Norsk modelljernbane ankommet butikken på Strømmen. Det har tatt overraskene kort tid fra loket ble lansert for bestilling til det kom fra produksjon. En hadde knapt fått gledet seg til at det skulle komme, før en fikk mail om at modellen var tilgjengelig for henting. Da var det bare å ta turen med NSB-toget til Strømmen.

Det er et flott modellokomotiv med mange detaljer hentet fra originalen, som er et kjært godstog / skiftelok som en har mulighet til å se i store deler av landet. Som blandt annet speilene, som varierer medllom de ulike Di8-lokene. Men jeg finner noen detaljer som jeg skulle ønske var lik som på originalen. Men det skal bare litt maling av detaljene så er lokomotivet så og si perfekt.

En annen ting som er litt kjipt, men fullt forståelig, er at togene ikke leveres med dekoder. Selv om de selger de, og gjerne monterer de for deg. Jeg for min del venter på at lyddekoderen skal komme, så de får montert den for meg. Jeg har for mye elektrisk uflaks, samt for lite teknisk kompetanse til å tørre å montere selv, selv om jeg har hørt det er en innmari enkel jobb!

Jeg, og mange med meg, liker best når lokomotiver i denne skala kommer med metallkåpe. Det noe med tyngen og følelsen av materiaiteten og loket, og ikke minst det visuelle utseende. Så for min del så blir jeg nok å bestille en runde med smussing av loket før det blir satt på skinnene! Men når det er sagt så er vi mange som venter på at di8 skulle dukke opp i H0-skala.

Som tidligere skrevet så har Skaladesign kommet med et 1:87-lok av Di8 allerede, men det var få som kjente til dette, og mange som bestilte for sent. Et svært begrenset opplag, samtidig som lokomotivene ble levert som byggesett, gjør at mange gledet seg over NMJ-nyheten som var på vei. Enda bedre; Di8-versjonen fra CargoNet ankommer snart!

 

ENGLISH It did not take long from the train model was introduced to it came into production, and arrived in store. NMJ (which stands for Norwegian model railway) has launched several new locomotive models, and NSB’s Di8 was the first to be realized. CargoNet version will appear shortly.                 Di8.710 is a great model with lots of detailes, taken from the original train. As for example, the mirrors that varies between the two different version of di8. At the same time I wish they were a notch more detailed in relation to the coloring of details, and above all, not produced in plastic.                 They do not come with built-in decoder, which is a pity but understandable. But you can buy the decoder from them, which they also can install for you.                 That said, it is a great engine, and a long-awaited model. Many have wanted the Di8 locomotive in 1:87. As written in the past it has already been manufactured by Scale Design in H0-scale, but in a very limited edition. And their model was a complete building kit. They were quickly sold out before people knew about the model.                 I for my part, is waiting to get mounted audio decoder, and smudging of the train before I assemble the parts supplied, and put it on the rails.                 At the bottom of the post you can see video of the model.

DEUTCH Es dauerte nicht lange, bis der Zug auf das kommende Modell auf Strom eingeführt wurde, und kam zu dem Laden. NMJ (das steht für norwegische Modelleisenbahn) hat mehrere neue Lok-Modelle lanciert, und NSB DI8 war der erste, realisiert werden. CargoNet Version wird in Kürze erscheinen.                 Di8.710 ist ein großes Modell mit vielen detaillierten sowie, aus dem ursprünglichen Zug genommen. Wie zum Beispiel Spiegel, die zwischen den beiden anderen Version von DI8 variieren. Zugleich Ich wünschte, sie waren eine Kerbe mehr Details in Bezug auf die Einfärbung von Details, und nicht aus Kunststoff hergestellt werden. – Sie müssen nicht mit eingebautem Decoder, was schade aber verständlich ist gekommen. Aber man kann an den Decoder zu kaufen, die sie auch für Sie zu installieren.                 Das heißt, es ist eine große Maschine, und eine lang erwartete Modell. Viele haben wollte DI8 Lokomotive in 1:87. Wie in der Vergangenheit geschrieben hat er bereits produziert Design-Skala dies in Spur H0, aber in einer sehr limitierten Auflage. Und ihr Modell war ein kompletter Bausatz. Sie wurden schnell heraus, bevor die Menschen wussten über das Modell verkauft.                 Ich für meinen Teil, ich warte auf Audio-Decoder montiert zu werden, und Verschmieren des Zuges, bevor ich die gelieferten Teile zusammenzubauen, und legte es auf den Schienen.                 Am unteren Ende der Post können Sie Video des Modells zu sehen.

( mer… more… mehr… )

0

NSB Di8 fra skaladesign

SKALADESIGN NSB 8.715 AC | ZUG | TRAIN | TOG | Foto: 0rvik

Di8-BYGGESETT – SISTE MODELLEN FRA SKALADESIGN

 
Foto: 0rvik
 
Modelltogene kommer på rekke og rad for tiden, mange nyheter fra alle leverandører, og spesielt mange norske modeller kommer. Spennende! Jeg for min del har vært så heldig å fått tak i en restmodell fra Skaladesign. Et nydelig NSB di8 rett fra produksjonen. Originalt var det et DC/likestrømslok, men de hadde nok reservedeler til å kunne bygge en AC-versjon.

Dessverre har jeg ingen erfaring, teknisk kompetanse, eller tid til å gjøre denne jobben selv. Så hvis det er noen der ute som kan, eller vet om noen som kan, montere slike byggesett, så gi gjerne en lyd! Som du kan se på bildet nedenfor så er det en liten jobb få montert alt. Men det blir en flott modell. Det kan for øvrig nevnes at de nå er utsolgt for di8 (blir ikke laget flere).

 
Skaladesign | Produkter

ENGLISH There are many nyhe products within the model train hobby these days. Many Norwegian models, and I am one of the lucky few who got a di8 from the Norwegian vendor Skaladesign. A great and detailed locomotive in AC power version. The model train is a kit version with many parts, where everything must be assembled by hand. I have no experience, knowledge, or time, so if there is someone out there who assemble for payment – please send me an e-mail!

DEUTCH Es gibt viele nyhe Produkte innerhalb der Modelleisenbahn Hobby in diesen Tagen. Viele norwegische Modelle, und ich bin einer der wenigen Glücklichen, die eine DI8 aus dem norwegischen Anbieter Skaladesign erhaltenes. Eine große und detaillierte Lok in AC-Ausführung. Modellbahn ist ein Kit-Version mit vielen Teilen, wo alles von Hand montiert werden müssen. Ich habe keine Erfahrung, Wissen oder Zeit, also wenn es jemanden da draußen, die für die Zahlung zusammenstellen – bitte senden Sie mir eine E-Mail!

( mer… more… mehr… )

0

LKAB IORE | Verdens kraftigste lokomotiv

|

69753 ROCO | ELEKTROLOKOMOTIVE ERZ | ELECTRIC LOCOMOTIVE IRON ORE | ELEKTRISK MALMLOKOMOTIV | Foto: 0rvik

KATTERAT OG VASSIJAURE UTGJØR MALMLOKOMOTIVET IORE

 
Foto: 0rvik
 

69753 ROCO | ELEKTROLOKOMOTIVE ERZ | ELECTRIC LOCOMOTIVE IRON ORE | ELEKTRISK MALMLOKOMOTIV | Foto: 0rvik

46 METER + 360 TONN + 14483 HESTEKREFTER = 80KM/TIMEN

 
Foto: 0rvik
 
Da har jeg fått tak i ett sjeldent eksemplar av verdens kraftigste lokomotiv, en vekselstrøm-utgave av Rocos IORE i H0-skala. Etter å ha søkt nettet rundt siste årene, så var det ved en tilfeldighet jeg kom over lokomotivet hos hobbybutikken Birkemo i Stavanger i fjor. De har en egen liten modelljernbaneavdeling i butikken, og loket var faktisk det siste de hadde inne.

En flott modell av et enormt godstog, som faktisk hører hjemme på norske skinner. Er du innom Narvik, eller tilfeldigvis langs Ofotbanen, har du stor sjanse for å se verdens kraftigste lokomotiv. Det er gruveselskapet Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, mer kjent som LKAB, som eier lokomotivene som frakter Malm på Ofotbanen, fra Narvik til Kiruna og Luleå.

Etter at malmlokomotivene DM3 var klare for utskiftning og selskapet MTAB ønsket å øke malmkapasiteten ble det første lokomotivet prøvekjørt i 2000. I 2001 ble de satt inn i ordinær drift, og i 2007 ble det bestemt å gjøre en bestilling på 4 nye IORE-par, hvorpå det siste lokomotivet ble levert i 2010. De trafikkerer nå daglig på den nyoppussa Ofotbanen.

Lokomotivene er bygget av Adtranz, nå Bombardier Transportation, i Kassel. Hvert dobble sett, som utgjør lokomotivet IORE, er hver på hele 45,81 meter, høyden er på 4.465 meter og bredden er på 2.950 meter. De begge veier hele til sammen 360 tonn, og har hele 14483 hestekrefter som yter en effekt på hele 10800 kW. Startmomentet er på kraftige 1200 kN.

Disse forholdene gjør at loket har den høyeste kontinuerlig trekkraften i verden. Hvert av de dobble elektriske godslokomotivene kan trekke opptil 8600 tonn, noe som tilsvarer 68 fulle malmvogner. Makshastigheten med full last er på 60 kilometer i timen, uten last kan det komme opp i 80 km/t. For større last, or trekkraft, kan man sette sammen fire enheter.

For å klare dette ble det bygget ekstra tungt ved å lage karroseriet av 4 centimeter tykt armert stål, noe som er 10 ganger normal tykkelse, og utgjør 30 tonn pr enhet. Hver lokdel har to boggier med tre drivaksler. Automatisk regulering av strømmen til de asoynkrone motorene gjør at boogiene går like fort. Distansen mellom senter på boggiene er 12.89 meter.

Hvert av lokomotivene har fått navn etter steder langs banen: 101 Polcirkeln, 102 Malmberge, 103 Luleå, 104 Gällivare, 105 Narvik, 106 Kiruna, 107 Svappavaara, 108 Torneträsk, 109 Abisko, 110 Björkliden, 111 Katterat, 112 Vassijaure, 113 Bergfors, 114 Rautas, 115 Stenbacken, 116 Stordalen, 117 Boden, 118 Murjek, 119 Koskullskulle, 120 Kaisepakte, 121 Rombak, 122 Råtsi, 123 Riksgränsen, 124 Kaitum, 125 Sjisjka, 126 Sandskär.

I 2011 ble åtte nye lokomotiv, 4 sett, bestilt fra Bombardier. Til sist så skal det sies at bildene ovenfor er tatt før alle ekstradeler er montert. Videre så har jeg tenkt å få montert lyddekoder i lokomotivet. Og ikke minst få kjøpt inn noen sett med ulike nummer av malmvogner. Så får en se om en får til noe gruvedrift på modelljernbanen. PS: DC-versjoner finnes for salg.

 
MJWiki.no – LKAB IORE Modeller i Skala H0
LKAB – Invests in the world’s most powerful Locomotives
Euroinvestor – Bombardier is Awarded an Additional Order for One of the World’s…

ENGLISH Then I got hold of a rare copy of the most powerful engine, an AC version of Roco IORE in H0 scale. After searching online around the last years, it was by chance I came across the locomotive at a hobby shop Birkemo in Stavanger last year. They have a small model railway department in the store, and the locomotive was actually the last they had.                 A great model of a huge freight train, which actually belongs to the Norwegian rails. If you visit Narvik, or accidentally along Ofotbanen, you have great chance to see the world’s most powerful locomotive. The mining company Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, more commonly known as LKAB, which owns the locomotives to transport ore on Ofotbanen, from Narvik to Kiruna and Luleå.                 Locomotives built by Adtranz, now Bombardier Transportation in Kassel. Each double set, which represents the locomotive IORE, each in the entire 45.81 meters, the height is 4,465 meters and width of 2,950 meters. They both weigh the entire total of 360 tonnes, and has 14,483 horsepower which provides an output of the whole 10,800 kW. Starting torque is the powerful 1200 kN.                 These factors mean that the locomotive has the highest continuous pulling power in the world. Each of the double electric freight locomotives can tow up to 8,600 tons, equivalent to 68 full ore wagons. Maximum speed at full load is 60 kilometers per hour, with no load can reach 80 km / h. For larger loads, or pulling power, you can put together four units.                 To do this, it was built extra heavy by making Bodywork of 4 inches thick reinforced steel, which is 10 times the normal thickness, and is 30 tons per unit. Each lokdel has two bogies with three drive shafts. Automatic adjustment of power to the asoynkrone engines allow boogie goes just as fast. The distance between the center of bogies is 12.89 meters.                 In 2011, eight new locomotives, 4 sets, ordered from Bombardier. Finally, it should be said that the pictures of model trains are made ​​before all the extra parts are fitted. Further, I intend to have mounted sound decoder in the locomotive. And not least, buy a set of different numbers of ore wagons. Maybe bring some mining model railroad. PS: DC versions are still for sale in a few shops.
DEUTCH Dann habe ich erwischte eine seltene Kopie der weltweit stärkste Lokomotive, ein AC-Version von Roco IORE in Spur H0. Nach der Anwendung über das Internet seit einigen Jahren, wurde es durch Zufall bin ich auf der Lok kam ein Hobby Shop Birkemo in Stavanger im letzten Jahr. Sie haben eine kleine Modelleisenbahn-Abteilung in den Laden, und die Lokomotive war eigentlich das letzte sie hatte.                 Ein großes Modell einer großen Güterzug, der gehört eigentlich zu den norwegischen Schienen. Wenn Sie Narvik besuchen, oder versehentlich entlang Ofotbahn, haben Sie gute Chancen, die weltweit stärkste Lokomotive zu sehen. Die Bergbauunternehmen Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, besser bekannt als LKAB, die die Lokomotiven besitzt, um Erz zu Ofotbahn Transport von Narvik nach Kiruna und Luleå bekannt.                 Lokomotiven von Adtranz, jetzt Bombardier Transportation in Kassel gebaut. Jede Doppelseite gesetzt, die die Lok IORE repräsentiert, die jeweils in der gesamten 45,81 Meter, die Höhe 4.465 Metern und einer Breite von 2.950 Metern. Beide wiegen die gesamte Summe von 360 Tonnen und hat 14.483 PS, die eine Leistung von der ganzen 10.800 kW zur Verfügung stellt. Anlaufmoment ist der leistungsstarke 1200 kN.                 Diese Faktoren bedeuten, dass die Lok die höchste kontinuierliche Traktion in der Welt hat. Jeder der doppelten elektrische Fracht-Lokomotiven ziehen kann bis zu 8.600 Tonnen, das entspricht bis 68 volle Erztransportwagen. Höchstgeschwindigkeit bei voller Belastung beträgt 60 Kilometer pro Stunde, ohne Last kann bis zu 80 km / h erreichen Für größere Lasten oder Zugkraft, können Sie zusammen vier Einheiten.                 Um dies zu tun, war es extra schwer, indem Bodywork von 4 Zentimeter dick Stahlbeton, die 10-fache der normalen Dicke gebaut und ist 30 Tonnen pro Einheit. Jeder lokdel hat zwei Drehgestelle mit drei Antriebswellen. Automatische Anpassung der Macht an die asoynkrone Motoren erlauben Boogie geht genauso schnell. Der Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Drehgestelle ist 12,89 Meter.                 Im Jahr 2011 bestellt acht neue Lokomotiven, 4 Sätzen, von Bombardier. Schließlich sollte man sagen, dass die Bilder von Modelleisenbahnen gemacht werden, bevor alle zusätzlichen Teilen ausgerüstet werden. Ferner beabsichtige ich, montiert sound-decoder in der Lok haben. Und nicht zuletzt in einer Reihe von unterschiedlichen Anzahlen von Erztransportwagen kaufen. So werfen Sie einen Blick, wenn wir einige Bergbau-Modellbahn haben. PS: DC-Versionen stehen noch zum Verkauf in ein paar Läden.

 

LKAB IORE | LOKOMOTIVET VED VASSIJAURE STASJON | LOCOMOTIVE AT STATION | LOKOMOTIVE AUF BAHNHOF | Foto: Wiki/D.Gubler

LKAB IORE 113 LULEÅ

 
Foto: Wiki/D.Gubler
 

LKAB IORE | LOKOMOTIVET | LOCOMOTIVE | LOKOMOTIVE | Foto: LKAB

LKAB IORE 116 STORDALEN

 
Foto: LKAB
 

LKAB IORE | LOKOMOTIVET | LOCOMOTIVE | LOKOMOTIVE | Foto: LKAB

LKAB IORE 116 STORDALEN

 
Foto: LKAB
 
( mer… more… mehr… )

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009