0

Märklin-nyhet og eldre Roco-modell

MARKLIN 37463 | NSB EL18 2255 | Foto: 0rvik

MÄRKLINS 2012 MODELL AV EL18 – I BEGRENSET OPPLAG BESTILT AV AMUNDSEN HOBBY

 
Foto: 0rvik
 

ROCO 69503 | NSB EL18 2248 | Eingeschlossen Details nicht montiert | Included details not mounted | Foto: 0rvik

ROCOS VEKSELSTRØMVERSJON AV EL18 (MEDFØLGENDE DETALJER ER IKKE MONTERT)

 
Foto: 0rvik
 

Har jeg endelig fått tid til å ta nye bilder av Märklinnyheten, NSB EL18.2255, som jeg skrev om tidligere. Märklin 37463 ble lansert nå i Mars, og er en bestillingsmodell fra Amundsen Hobby i et begrenset opplag. Samtidig har det i mellomtiden dukket det opp et Roco 690503 EL18.2248 i posten. Fikk det for 1/3 av prisen, ubrukt, og da ble det vanskelig å avstå tilbudet.

Så nå står her fire flotte NSB El18 klar til tjeneste på modelljernbanen. To fra Märklin, ett fra Roco, og det siste fra sveitsiske H.A.G. – fire kjempefine modeller! Selv om det nok er nyeste Amundsenmodellen som utmerker seg som både den mest detaljerte, solide, og samtidig med den mest riktige utførelsen. Dernest kommer H.A.G.-modellen, som avviker noe fra originalen.

Roco sin modell har en noe lettere finish, men har en del ekstradeler som må monteres før den er klar, kanskje det vil rette på inntrykket. Men den har fortsatt noen dårlige løsninger på sine deler, og fraviker fra originalen. Når det er sagt så har både H.A.G. og Roco montert lokfører i sine to tog. På nye Märklin-loket kan du legge merke til ny og gammel logo på hver sin side!

Nedenfor ser du bilde av samtlige 4 lokomotiv. Alle går fint på skinnene, og de tre med lyddekodere har flott lyd. Roco’en skal få lyddekoder montert så fort jeg finner noen som har dekoderen og som kan montere for en rimelig penge. Roco og Märklins første modell 34635 er ikke lenger i salg. Men HAG kan man være heldig å finne. Nye Märklin finnes hos Amundsen.
 

MARKLIN 37463 | NSB EL18 2255 | Foto: 0rvik

MÄRKLIN

 
Foto: 0rvik
 

ROCO 69503 | NSB EL18 2248 | Eingeschlossen Details nicht montiert | Included details not mounted | Foto: 0rvik

ROCO (MEDFØLGENDE DETALJER ER IKKE MONTERT)

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH Finally I got time to take pictures of the new model train. The Märklin 37463 model of NSB EL18.2255. An awesome detailed model with MFX sound decoder. This model is a limited order by the Norwegian model railway shop Amundsen Hobby in Oslo city. It is not the same EL18 model from Märklin as before (see pictures below), this is a new version.                At the same time I came across Roco’s EL18.2248, model number 69503. An older model, but carried out great. Not as detailed as Märklin’s locomotive, but provided additional details can be mounted (not mounted on the photos below). The plan is to mount the audio decoder in this so that all my four EL 18 locomotives are digital with sound.                The last Märklin model is unlike the other models correctly produced in relation to the original. Proper pantograph, proper cockpit, and the right company logo (new and old NSB logo on each side of the loco). Below you can see all the models, and the model of Swiss manufacturer HAG, which is of very high production quality. Let me know if you know more EL18-models in HO-scale!

DEUTCH Endlich habe ich Zeit, um Bilder des neuen Modells Zug zu nehmen. Die Märklin 37463 Modell der NSB EL18.2255. Eine ehrfürchtige detailliertes Modell mit MFX-Decoder. Dieses Modell ist ein limitierter Auftrag des norwegischen Modelleisenbahn geschäft Amundsen Hobby in Oslo. Es ist nicht das derselben Ausgabe wie vorher EL18-Modell von Märklin (siehe Bild unten).                Zur gleichen Zeit stieß ich auf die Roco EL18.2248, Modell-Nummer 69503. Ein älteres Modell, aber große durchgeführt. Nicht so wie Märklin-Loks detailliert, doch lieferten zusätzliche Details können montiert werden (nicht auf dem Foto unten montiert). Der Plan ist, die Audio-Decoder in diese so, dass alle meine vier EL 18 Lokomotiven sind digital zu montieren, mit Ton.                Der letzte Märklin-Modell ist im Gegensatz zu den anderen drei Modelle korrekt in Bezug auf das Original hergestellt. Richtiger Stromabnehmer, richtige Cockpit, und das Logo des Unternehmens (neue und alte NSB-Logo auf jeder Seite der Lok). Unten sehen Sie alle Modelle, und der ihrem Modell Schweizer Hersteller HAG, das von sehr hoher Qualität der Produktion ist. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie mehr EL18-Modelle in Spur HO wissen!

( mer… more… mehr… )

0

Nyheter til modelljernbanen 2012

2012 NMJ | Foto: Norsk Modelljernbane

NMJKATALOGEN 2012

 
Foto: NMJ
 

2012 NMJ | Foto: Norsk Modelljernbane

NMJKATALOGEN 2012

 
Foto: NMJ
 

2012 NMJ | Foto: Norsk Modelljernbane

NMJKATALOGEN 2012

 
Foto: NMJ
 

Interessen for modelljernbane kan virke som en smal hobby, for de få. Men i den store verden snakker vi om en millionindustri. Der er flere hundre produsenter av materiell til modelltog og miniatyrverdener. Store konsern som små lokale bedrifter produserer alt fra tog, jernbanevogner, skinner, modellbygninger, modellbiler, tekniske løsninger, og mye mer.

Hvert år lanseres nye modeller og utgaver, og noen er også i begrenset opplag, og kommer ut kun dette ene året. Andre er klassikere som man kan finne i produsentens katalog i flere tiår. Uansett så er det nok å velge i, og 2012 ser ikke ut til å bli et tørkeår for bransjen. Nedenfor finner du et knippe av kataloger som viser årets kommende produkter og modeller.

Katalogene kan lastes ned ved å trykke på pdf-ikonet. Send en mld om noen merker savnes.

 
 

MÄRKLIN
23,6MB | 184s
2012 MÄRKLIN | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
ROCO
15,1MB | 143s
2012 ROCO | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
FLEISCHMANN
67s | 9,11MB
2012 FLEISCHMANN | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
TRIX
100s | 13,6MB
2012 TRIX | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
PIKO
11,0MB | 8s
2012 PIKO | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
BRAWA
12,7MB | 46s
2012 BRAWA | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
LILIPUT
40s | 6,30MB
2012 LILIPUT | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
NMJ
65s |15,3MB
2012 NORSK MODELLJERNBANE | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
RIVAROSSI
2,96MB | 8s
2012 RIVAROSSI | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
WEINERT
4,57MB | 12s
2012 WEINERT | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
BEMO
8s | 6,75MB
2012 BEMO | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
TILLIG
24s | 2,69MB
2012 TILLIG | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
KATO
4,28MB | 8s
2012 LEMKE KATO | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
HAG
1,96MB | 2s
2012 H.A.G. | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
HEKI
6s | 2,59MB
2012 HEKI | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
MAKETTE
1s | 0,15MB
2012 MAKETTE | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
FALLER
24,5MB | 48s
2012 FALLER | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
BUSCH
7,31MB | 32s
2012 BUSCH AUTOMODELLE | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
AUHAGEN
10s | 2,37MB
2012 AUHAGEN | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
HERPA
16s | 6,05MB
2012 HERPA | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
RIETZE
10,8MB | 18s
2012 RIETZE AUTOMODELLE | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
VIESSMANN
2,64MB | 2s
2012 VIESSMANN | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
WIKING
1s | 2,40MB
2012 WIKING | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
BREKINA
2s | 4,37MB
2012 BREKINA | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
LGB
11,1MB | 68s
2012 LGB | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
ARNOLD
3,43MB | 8s
2012 ARNOLD | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
CONRAD
288s | 209MB zip 2012 CONRAD | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 

 
NOCH
9,23MB | 40s
2012 NOCH | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
MEHANO
9,23MB | 92s
2012 MEHANO | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
BACHMANN
23,7MB | 287s
2012 BACHMANN | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
WILLIAMS
8,31MB | 87s
2012 WILLIAMS | NEUHEITENPROSPEKT | NEWS ITEMS | ÅRETS NYHETER | Foto: Produsenten
 
 
ENGLISH Model railroad hobby can seem like a narrow interest. The fact is that it’s a million industry with many different manufacturers. Each year comes new models, and some old classics. Some of the items are produced only in one edition. Below you will find directories with this year’s new models. The brochures are in pdf format and can be either opened or saved by clicking the PDF logo. Let me know if you know of any brands missing.

DEUTCH Modelleisenbahn Hobby kann wie ein schmales interessant erscheinen. Aber die Tatsache ist, dass eine Million Industrie mit vielen verschiedenen Herstellern. Jedes Jahr kommt neue Modelle, und einige alte Klassiker. Einige der Artikel sind nur in einer Auflage produziert. Nachfolgend finden Sie Verzeichnisse mit dem diesjährigen neuen Modellen. Die Broschüren sind im pdf-Format vor und können entweder geöffnet oder indem Sie auf das PDF-Logo gespeichert. Falls Marken fehlen, lass es mich wissen.

 
( mer… more… mehr… )

ɈК | Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

LKAB IORE | Verdens kraftigste lokomotiv

|

69753 ROCO | ELEKTROLOKOMOTIVE ERZ | ELECTRIC LOCOMOTIVE IRON ORE | ELEKTRISK MALMLOKOMOTIV | Foto: 0rvik

KATTERAT OG VASSIJAURE UTGJØR MALMLOKOMOTIVET IORE

 
Foto: 0rvik
 

69753 ROCO | ELEKTROLOKOMOTIVE ERZ | ELECTRIC LOCOMOTIVE IRON ORE | ELEKTRISK MALMLOKOMOTIV | Foto: 0rvik

46 METER + 360 TONN + 14483 HESTEKREFTER = 80KM/TIMEN

 
Foto: 0rvik
 
Da har jeg fått tak i ett sjeldent eksemplar av verdens kraftigste lokomotiv, en vekselstrøm-utgave av Rocos IORE i H0-skala. Etter å ha søkt nettet rundt siste årene, så var det ved en tilfeldighet jeg kom over lokomotivet hos hobbybutikken Birkemo i Stavanger i fjor. De har en egen liten modelljernbaneavdeling i butikken, og loket var faktisk det siste de hadde inne.

En flott modell av et enormt godstog, som faktisk hører hjemme på norske skinner. Er du innom Narvik, eller tilfeldigvis langs Ofotbanen, har du stor sjanse for å se verdens kraftigste lokomotiv. Det er gruveselskapet Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, mer kjent som LKAB, som eier lokomotivene som frakter Malm på Ofotbanen, fra Narvik til Kiruna og Luleå.

Etter at malmlokomotivene DM3 var klare for utskiftning og selskapet MTAB ønsket å øke malmkapasiteten ble det første lokomotivet prøvekjørt i 2000. I 2001 ble de satt inn i ordinær drift, og i 2007 ble det bestemt å gjøre en bestilling på 4 nye IORE-par, hvorpå det siste lokomotivet ble levert i 2010. De trafikkerer nå daglig på den nyoppussa Ofotbanen.

Lokomotivene er bygget av Adtranz, nå Bombardier Transportation, i Kassel. Hvert dobble sett, som utgjør lokomotivet IORE, er hver på hele 45,81 meter, høyden er på 4.465 meter og bredden er på 2.950 meter. De begge veier hele til sammen 360 tonn, og har hele 14483 hestekrefter som yter en effekt på hele 10800 kW. Startmomentet er på kraftige 1200 kN.

Disse forholdene gjør at loket har den høyeste kontinuerlig trekkraften i verden. Hvert av de dobble elektriske godslokomotivene kan trekke opptil 8600 tonn, noe som tilsvarer 68 fulle malmvogner. Makshastigheten med full last er på 60 kilometer i timen, uten last kan det komme opp i 80 km/t. For større last, or trekkraft, kan man sette sammen fire enheter.

For å klare dette ble det bygget ekstra tungt ved å lage karroseriet av 4 centimeter tykt armert stål, noe som er 10 ganger normal tykkelse, og utgjør 30 tonn pr enhet. Hver lokdel har to boggier med tre drivaksler. Automatisk regulering av strømmen til de asoynkrone motorene gjør at boogiene går like fort. Distansen mellom senter på boggiene er 12.89 meter.

Hvert av lokomotivene har fått navn etter steder langs banen: 101 Polcirkeln, 102 Malmberge, 103 Luleå, 104 Gällivare, 105 Narvik, 106 Kiruna, 107 Svappavaara, 108 Torneträsk, 109 Abisko, 110 Björkliden, 111 Katterat, 112 Vassijaure, 113 Bergfors, 114 Rautas, 115 Stenbacken, 116 Stordalen, 117 Boden, 118 Murjek, 119 Koskullskulle, 120 Kaisepakte, 121 Rombak, 122 Råtsi, 123 Riksgränsen, 124 Kaitum, 125 Sjisjka, 126 Sandskär.

I 2011 ble åtte nye lokomotiv, 4 sett, bestilt fra Bombardier. Til sist så skal det sies at bildene ovenfor er tatt før alle ekstradeler er montert. Videre så har jeg tenkt å få montert lyddekoder i lokomotivet. Og ikke minst få kjøpt inn noen sett med ulike nummer av malmvogner. Så får en se om en får til noe gruvedrift på modelljernbanen. PS: DC-versjoner finnes for salg.

 
MJWiki.no – LKAB IORE Modeller i Skala H0
LKAB – Invests in the world’s most powerful Locomotives
Euroinvestor – Bombardier is Awarded an Additional Order for One of the World’s…

ENGLISH Then I got hold of a rare copy of the most powerful engine, an AC version of Roco IORE in H0 scale. After searching online around the last years, it was by chance I came across the locomotive at a hobby shop Birkemo in Stavanger last year. They have a small model railway department in the store, and the locomotive was actually the last they had.                 A great model of a huge freight train, which actually belongs to the Norwegian rails. If you visit Narvik, or accidentally along Ofotbanen, you have great chance to see the world’s most powerful locomotive. The mining company Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, more commonly known as LKAB, which owns the locomotives to transport ore on Ofotbanen, from Narvik to Kiruna and Luleå.                 Locomotives built by Adtranz, now Bombardier Transportation in Kassel. Each double set, which represents the locomotive IORE, each in the entire 45.81 meters, the height is 4,465 meters and width of 2,950 meters. They both weigh the entire total of 360 tonnes, and has 14,483 horsepower which provides an output of the whole 10,800 kW. Starting torque is the powerful 1200 kN.                 These factors mean that the locomotive has the highest continuous pulling power in the world. Each of the double electric freight locomotives can tow up to 8,600 tons, equivalent to 68 full ore wagons. Maximum speed at full load is 60 kilometers per hour, with no load can reach 80 km / h. For larger loads, or pulling power, you can put together four units.                 To do this, it was built extra heavy by making Bodywork of 4 inches thick reinforced steel, which is 10 times the normal thickness, and is 30 tons per unit. Each lokdel has two bogies with three drive shafts. Automatic adjustment of power to the asoynkrone engines allow boogie goes just as fast. The distance between the center of bogies is 12.89 meters.                 In 2011, eight new locomotives, 4 sets, ordered from Bombardier. Finally, it should be said that the pictures of model trains are made ​​before all the extra parts are fitted. Further, I intend to have mounted sound decoder in the locomotive. And not least, buy a set of different numbers of ore wagons. Maybe bring some mining model railroad. PS: DC versions are still for sale in a few shops.
DEUTCH Dann habe ich erwischte eine seltene Kopie der weltweit stärkste Lokomotive, ein AC-Version von Roco IORE in Spur H0. Nach der Anwendung über das Internet seit einigen Jahren, wurde es durch Zufall bin ich auf der Lok kam ein Hobby Shop Birkemo in Stavanger im letzten Jahr. Sie haben eine kleine Modelleisenbahn-Abteilung in den Laden, und die Lokomotive war eigentlich das letzte sie hatte.                 Ein großes Modell einer großen Güterzug, der gehört eigentlich zu den norwegischen Schienen. Wenn Sie Narvik besuchen, oder versehentlich entlang Ofotbahn, haben Sie gute Chancen, die weltweit stärkste Lokomotive zu sehen. Die Bergbauunternehmen Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, besser bekannt als LKAB, die die Lokomotiven besitzt, um Erz zu Ofotbahn Transport von Narvik nach Kiruna und Luleå bekannt.                 Lokomotiven von Adtranz, jetzt Bombardier Transportation in Kassel gebaut. Jede Doppelseite gesetzt, die die Lok IORE repräsentiert, die jeweils in der gesamten 45,81 Meter, die Höhe 4.465 Metern und einer Breite von 2.950 Metern. Beide wiegen die gesamte Summe von 360 Tonnen und hat 14.483 PS, die eine Leistung von der ganzen 10.800 kW zur Verfügung stellt. Anlaufmoment ist der leistungsstarke 1200 kN.                 Diese Faktoren bedeuten, dass die Lok die höchste kontinuierliche Traktion in der Welt hat. Jeder der doppelten elektrische Fracht-Lokomotiven ziehen kann bis zu 8.600 Tonnen, das entspricht bis 68 volle Erztransportwagen. Höchstgeschwindigkeit bei voller Belastung beträgt 60 Kilometer pro Stunde, ohne Last kann bis zu 80 km / h erreichen Für größere Lasten oder Zugkraft, können Sie zusammen vier Einheiten.                 Um dies zu tun, war es extra schwer, indem Bodywork von 4 Zentimeter dick Stahlbeton, die 10-fache der normalen Dicke gebaut und ist 30 Tonnen pro Einheit. Jeder lokdel hat zwei Drehgestelle mit drei Antriebswellen. Automatische Anpassung der Macht an die asoynkrone Motoren erlauben Boogie geht genauso schnell. Der Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Drehgestelle ist 12,89 Meter.                 Im Jahr 2011 bestellt acht neue Lokomotiven, 4 Sätzen, von Bombardier. Schließlich sollte man sagen, dass die Bilder von Modelleisenbahnen gemacht werden, bevor alle zusätzlichen Teilen ausgerüstet werden. Ferner beabsichtige ich, montiert sound-decoder in der Lok haben. Und nicht zuletzt in einer Reihe von unterschiedlichen Anzahlen von Erztransportwagen kaufen. So werfen Sie einen Blick, wenn wir einige Bergbau-Modellbahn haben. PS: DC-Versionen stehen noch zum Verkauf in ein paar Läden.

 

LKAB IORE | LOKOMOTIVET VED VASSIJAURE STASJON | LOCOMOTIVE AT STATION | LOKOMOTIVE AUF BAHNHOF | Foto: Wiki/D.Gubler

LKAB IORE 113 LULEÅ

 
Foto: Wiki/D.Gubler
 

LKAB IORE | LOKOMOTIVET | LOCOMOTIVE | LOKOMOTIVE | Foto: LKAB

LKAB IORE 116 STORDALEN

 
Foto: LKAB
 

LKAB IORE | LOKOMOTIVET | LOCOMOTIVE | LOKOMOTIVE | Foto: LKAB

LKAB IORE 116 STORDALEN

 
Foto: LKAB
 
( mer… more… mehr… )

0

Containerkran, portalkran, og tårnkran

ROCO 1786 | DB CONTAINERKRAN | Foto: 0rvik

CONTAINERKRAN

 
Foto: 0rvik
 

KIBRI 9602 | ÜBERLADEKRAN | Foto: 0rvik

PORTALKRAN

 
Foto: 0rvik
 

CONRAD 2024 | LIEBHERR 112 EC-H 8 OBENDREHERKRAN | Foto: 0rvik

TÅRNKRAN

 
Foto: 0rvik
 

Skal en bygge modelljernbaneanleg, så trenger man maskiner til å hjelpe seg med. Ofte kommer utstyr på skip, og da kan det være greit med en containerkran, så skal det losses av på ulike godsterminaler, hvor man da trenger en portalkran. Videre trenger man en bygningskran / tårnkran når en skal begynne å montere byggene. Nå er samtlige sikret.

Roco sin havnekran, og Kibri sine to portalkraner, også kalt hjelpekraner, er byggesett av små deler som må limes sammen. Conrad sin Liebherr tårnkran er i metall, og i store deler som man monterer sammen. Den kan med utviselssett gjøre ennå større (høyere). Sistnevnte har en utrolig finish og utførelse som gjør at den får en flott autentisitet over seg.

Der finnes flere ulike Conrad-kraner på markedet. Men de er ikke alltid like lett å få tak i siden de er gått ut av produksjon for noen år siden. Noen av de ble produsert på 90-tallet. Jeg seg for meg at jeg ønsker en byggeplass med to-tre slike kraner samlet, så jeg holder øynene på utkikk etter flere. Videre ønsker jeg meg den digitale havne / containerkranen til Heljan.

Den er utrolig flott utført med mulighet for å kjøre hele krana i ulike retninger, løfte opp og ned, samt feste/løsne containere. Videre har den belysning og lyskastere. Den er dessverre ute av produksjon for lenge siden, og en kan knapt finne de for salg noe sted. Dyr er den også, så det får blir når man er ferdig med studiene og fått seg jobb. Mer om den senere.

De to Kibri-kranene, som er avbildet, er av samme type. Men den ene er en eldre produksjon, så delene varierer litt, og settene er av ulik farge. Kan være greit å ha til ulike stedet. Kanskje man kan byge om ene krana også til å passe inn på et lite industriområde eller inntil en bygning. Uansett skal det bli en jobb når det nye anlegget kommer på plass.

 
 

ENGLISH When building a model railway it can be okay with with some mechanical help. For example, a container crane when the loading of the vessels, portal cranes on the various goodsreception centers, and construction cranes / tower cranes, also called top-slewing cranes, when one should begin to assemble the buildings.          The three sets of Roco and Kibri are plastic kits in small parts to be glued and assembled. Conrad Liebherr’s crane is made ​​of metal and more parts that can quickly put together. It can also be higher if you buy an extension kit.          Four beautiful cranes that will fit well in various scenarios on a model railway. Almost at the top of my wish list now is Heljan’s digital container crane with many remote controlled functions. But it costs a bit, so it can be when one has got a job after graduation. More about the crane will come later.

DEUTCH Beim Aufbau einer Modelleisenbahn kann es in Ordnung mit einigen mechanischen helfen. Zum Beispiel, ein Container-Kran, wenn die Beladung der Schiffe, Portalkrane auf den verschiedenen goodsreception Zentren und Baukräne / Turmdrehkrane, die auch als Obendreher, wenn man damit beginnen, die Gebäude versammeln sollten.          Die drei Sätze von Roco und Kibri sind Kunststoff-Kits in kleine Teile verleimt und montiert werden. Conrad Liebherr-Kran ist aus Metall und mehrere Teile, die sich schnell zusammenstellen können gemacht. Es kann auch höher sein, wenn Sie ein Verlängerungskabel-Kit kaufen.          Vier schöne Kräne, die gut passen in verschiedenen Szenarien auf einer Modellbahnanlage wird. Fast an der Spitze der Wunschliste ist jetzt Heljan digitalen Containerkran mit vielen ferngesteuerten Funktionen. Aber es kostet ein wenig, so kann es sein, wenn man bekam einen Job nach dem Studium. Mehr über den Kran wird später kommen.

CONRAD 2024 | LIEBHERR 112 EC-H 8 OBENDREHERKRAN | Foto: 0rvik

CONDRAD LIEBHERR METALLKRAN – HØYDE 61 CM – KRANUTSTIKK 45 CM

 
Foto: 0rvik
 

( mer… more… mehr… )

0

Ambulanser og skandinaviske utrykningskjøretøy til salgs

RIETZE

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE – S-4 – NORSK BRANNBIL

 
Foto: 0rvik
 

ROCO

POLIS – 2980 – SVENSK POLITIBIL

 
Foto: 0rvik
 

PRALINÉ

KØBENHAVN BRANDVÆSEN – ALARM 000 – DANSK BRANNBIL

 
Foto: 0rvik
 
Atter engang så legger jeg ut flere av mine modellbiler for auksjon på nettstedet QXL.no. Der vil bli lastet opp flere biler de neste dagene. De kjøretøyene som ikke blir solgt, når auksjonene er over, blir lagt ut for salg her på nettsiden. I denne omgang blir det lagt ut flest utryknings-kjøretøy, men også flere vanlige biler. Der burde være en godbit for enhver samler.
 

HERPA

BMW M3 I 5 ULIKE STYLINGER

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH I sell many of my ambulances and Scandinavian emergency vehicles, plus some common cars, via the online auction QXL.no. If they are not sold there, in the end, then I will lay them out for sale on this website, under Til Salgs (for sale).

DEUTCH Ich verkaufe viele meiner Krankenwagen und Rettungsfahrzeuge skandinavischen, plus einige gemeinsame Autos, über die Online-Auktion QXL.no. Wenn Sie nicht da sind, am Ende verkauft, werde ich einfach das Layout Einschränkung für den Verkauf Wed dieser Website unter der Til Salgs (Verkauf).
1

Oppdatering av materiell

FOTOGRAFERING AV MODELLBILER

BILER, VAREBILER, BOBILER, LASTEBILER, TRAILERE, TILHENGERE, CAMPINGVOGNER, OSV

 
Foto: 0rvik
 
Da har man så vidt begynt å oppdatere oversikten over matriell. Ta en titt her!

ENGLISH Text

DEUTCH Teksten
2

Trikken inntar byen

Roco 69172 HO AC Tram

ROCO SIN TRIKK FOR VEKSELSTRØM

 
Foto: 0rvik
 
Etter å ha vært i flere byer i Europa, og innom et utall modelljernbanebutikker, så hadde jeg gitt opp muligheten til å finne en trikk for min vekselstrømbane. Overraskelsen var stor da jeg tilfeldigvis kom over en Nederlandsk annonse hvor en skulle selge en AC-trikk. Dessverre viste det seg at den var solgt, men siden det var en originalutgave (og ikke bygget om selv), så lot deg seg bestille. Det tok en stund før den kom i posten, da alle nettbutikker var utsolgt, og ventet på Roco sitt nye opplag. Den vil gjøre seg bra på anlegget, med egen bane i byen. Flott går den også!!!

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009