0

NSB Di8 fra skaladesign

SKALADESIGN NSB 8.715 AC | ZUG | TRAIN | TOG | Foto: 0rvik

Di8-BYGGESETT – SISTE MODELLEN FRA SKALADESIGN

 
Foto: 0rvik
 
Modelltogene kommer på rekke og rad for tiden, mange nyheter fra alle leverandører, og spesielt mange norske modeller kommer. Spennende! Jeg for min del har vært så heldig å fått tak i en restmodell fra Skaladesign. Et nydelig NSB di8 rett fra produksjonen. Originalt var det et DC/likestrømslok, men de hadde nok reservedeler til å kunne bygge en AC-versjon.

Dessverre har jeg ingen erfaring, teknisk kompetanse, eller tid til å gjøre denne jobben selv. Så hvis det er noen der ute som kan, eller vet om noen som kan, montere slike byggesett, så gi gjerne en lyd! Som du kan se på bildet nedenfor så er det en liten jobb få montert alt. Men det blir en flott modell. Det kan for øvrig nevnes at de nå er utsolgt for di8 (blir ikke laget flere).

 
Skaladesign | Produkter

ENGLISH There are many nyhe products within the model train hobby these days. Many Norwegian models, and I am one of the lucky few who got a di8 from the Norwegian vendor Skaladesign. A great and detailed locomotive in AC power version. The model train is a kit version with many parts, where everything must be assembled by hand. I have no experience, knowledge, or time, so if there is someone out there who assemble for payment – please send me an e-mail!

DEUTCH Es gibt viele nyhe Produkte innerhalb der Modelleisenbahn Hobby in diesen Tagen. Viele norwegische Modelle, und ich bin einer der wenigen Glücklichen, die eine DI8 aus dem norwegischen Anbieter Skaladesign erhaltenes. Eine große und detaillierte Lok in AC-Ausführung. Modellbahn ist ein Kit-Version mit vielen Teilen, wo alles von Hand montiert werden müssen. Ich habe keine Erfahrung, Wissen oder Zeit, also wenn es jemanden da draußen, die für die Zahlung zusammenstellen – bitte senden Sie mir eine E-Mail!

( mer… more… mehr… )

1

Ønskeliste Juni 2011

CARGONET Di8

NSB / CARGONET Di8 (8.709)

 
Foto: Alasdair McLellan
 

CARGONET SKD 226

CARGONET SKD 226 01 SKIFTETRAKTOR

 
Foto: 0rvik
 

NSB Y1

NSB Y1

 
Foto: Trond Strandsberg
 
Her har du tre lokomotiv som har parkert seg inn på min lange ønskeliste. Men i motsetning til mye annet jeg ønsker meg, så er det ikke laget modeller av disse (ikke som jeg vet om). Selvfølgelig så ønsker jeg meg de i 1:87 AC / vekselstrøm-utgave, digital, med lyd. Men så er det lov å drømme!? Spesielt NSB’s Y1 hadde vært flott (ikke i plast)! Nå produseres det jo norske modeller som aldri før, så la oss håpe at en får se de i støpeformen i fremtiden!

ENGLISH Items added to my wishlist June 2011. The trains are not made in h0-scale, as of my knowledge. My wish is to find a AC, digital version, with sound, in the stores in the future.

DEUTCH Artikel hinzugefügt, um meine Wunschliste Juni 2011. Die Züge sind nicht in H0-Maßstab hergestellt, wie der den ich kenne. Mein Wunsch ist es, ein AC, digitale Version, mit Ton, in den Geschäften in der Zukunft zu finden.

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009