0

Industri, og jernbanebygninger

7310 MÄRKLIN | LAGERHALLE | STORAGE BUILDING | GODSHALL | Foto: 0rvik

ET ELDRE BYGGESETT FRA MÄRKLIN – ENKEL GODSDISTRIBUSJON

 
Foto: 0rvik
 

5079 ROCO | LADEKRAN | AUXILIARY CRANE | KRAN | Foto: 0rvik

KRAN AV GAMMEL ÅRGANG FRA ROCO INTERNATIONAL

 
Foto: 0rvik
 

5215 RÖWA | KOHLENBANEN | COAL DEPOT | KULLDEPOT | Foto: 0rvik

KULLDEPONI FOR JERNBANEN FRA RÖWA

 
Foto: 0rvik
 
Har enda ikke kommet gjennom hele bunken med byggesett til modelljernbanen, så her kommet et knippe modellhus for industri og jernbanevirksomhet i H0-skala. En flyplass har også sneket seg med. Den blir nok koblet opp mot det militæret området som kommer på modelljernbanen. Har mange militære komponenter fra Märklin og Roco som vil passe inn på området.

Videre er der mange flotte godsbygg for distribusjon langs jernbanen. De vil passe perfekt for alle fraktselskap som skal operere på moidellandskapet. Og for å huse alle lokomotivene som skal frakte alt, så må man ha nok lokstaller for alle sammen. Begynner snart å få nok til å huse alle lokomotivene. Men en kan jo aldri få nok – for mange lokstaller, så må en kjøpe mer tog!

Et par fabrikkbygg må man også ha. Er ikke snakk om de store fabrikkene, men flotte bygg. Er mange flere fabrikkbygg der ute som jeg ønsker meg, men det får bli kjøpt inn på et senere tidspunkt. En må nesten vite hvor mye plass en får til den fremtidige jernbanen. Har hatt en ganske kraftig kjøpestopp siste året. Satser på å få kjøpt meg husrom iløpet av 2012.

 
 

950 FALLER | BETONWERK | CEMENT FIRM | BETONGFIRMA | Foto: 0rvik

GOD GAMMELDAGS BETONGSELSKAP

 
Foto: 0rvik
 

9456 KIBRI | GUTERSCHUPPEN | GODS SHED | GODS TERMINAL | Foto: 0rvik

NEU ULM GODSLAGER

 
Foto: 0rvik
 

1532 FALLER COMBI-KIT | GUTERBAHNHOF | GODS STATION | GODSSTASJON | Foto: 0rvik

GODSSTASJON I TRE, MED KRAN

 
Foto: 0rvik
 

5761 VOLLMER | ELLOK-SCHUPPEN | LOCOMOTIVE SHED | LOKSTALL | Foto: 0rvik

DOBBEL LOKSTALL FOR ELEKTRISKE LOKOMOTIV

 
Foto: 0rvik
 

5752 VOLLMER  | DOBBELTLOKSCHUPPEN | TWIN ENGINE HALL | DOBBEL LOKSTALL | Foto: 0rvik

DOBBEL LOKSTALL FOR DAMP OG DIESELLOKOMOTIV

 
Foto: 0rvik
 

7763 TYCOKIT | STRECKENSEITIG HAUS | SAND HOUSE | GRUSDEPOT | Foto: 0rvik

AMERIKANSK SANDDEPONI

 
Foto: 0rvik
 

158 FALLER | LOKSCHUPPEN | TRAIN SHED | LOKOMOTIVSTALL | Foto: 0rvik

RARITET AV EN FALLER LOKSTALL

 
Foto: 0rvik
 

9478 KIBRI | STELLWERK GEISLINGEN | TRACKSIDE STRUCTURE | STILLVERK | Foto: 0rvik

FLOTT STILLVERK FRA GEISTLINGEN I TYSKLAND

 
Foto: 0rvik
 

144047 FALLER | MILITARY | FLUGLEITNUNGTOWER | AIR TRAFFIC TOWER | KONTROLLTÅRN FOR FLYGELEDER | Foto: 0rvik

KONTROLLTÅRET TIL EN FLYPLASS FOR MILITÆRT OMRÅDE

 
Foto: 0rvik
 

5737 VOLLMER | STELLWERK WEST | SIGNAL OFFICE | SIGNALKONTROLL | Foto: 0rvik

NYDELIG LITE STILLVERK – FLOTT DESIGN!

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH A new round of model houses for my model railway, which is laying, unassembled, on the shelf. Great model building from Märklin, Roco, Kibri, Faller, Vollmer, etc. .. and this time mainly industrial and railway buildings, and a control tower for an airport in HO scale. Some of the sets is a curiosity, while others are reasonably new and can be found in many model shops. Has not yet taken any picture of all sets that are ready but have started to collect pictures of all model building kits under MATERIELL on the menu. If you know of some great kits, so feel free to give me a tip!

DEUTCH Eine neue Runde der Modellhäusern für meine Modellbahnanlage, die, lose ist, auf dem Regal. Große Modellbau von Märklin, Roco, Kibri, Faller, Vollmer, etc. .. und diesmal vor allem Industrie-und Eisenbahngebäude, und ein Kontrollturm für einen Flughafen in 1:87. Einige der Sets ist ein Kuriosum, während andere relativ neu sind und können in vielen Geschäften Modell gefunden werden. Hat noch keine Bilder aller Mengen, die bereit sind genommen, sondern haben damit begonnen, Bilder von allen Modell Bausätze im MATERIELL auf dem Menü zu sammeln. Wissen Sie von einem großen Satz wissen, so fühlen sich frei, um mir einen Tipp geben!

( mer… more… mehr… )

0

Modelljernbanemessa på Kråkstad

LOKAL MODELLTOGMESSE | LOCAL MODEL RAILWAY EXHIBITION | EINE LOKALE MODELLEISENBAHNAUSSTELLUNG | Foto: 0rvik

EN AV DE PRIVATE MODELLENE PÅ UTSTILLINGEN

 
Foto: 0rvik
 

LOKAL MODELLTOGMESSE | LOCAL MODEL RAILWAY EXHIBITION | EINE LOKALE MODELLEISENBAHNAUSSTELLUNG | Foto: 0rvik

BRUKTMARKED – HER ER EN AV SALGSBODENE

 
Foto: 0rvik
 

LOKAL MODELLTOGMESSE | LOCAL MODEL RAILWAY EXHIBITION | EINE LOKALE MODELLEISENBAHNAUSSTELLUNG | Foto: 0rvik

VESTFOLD MODELLJERNBANEIMPORT HADDE TATT MED SÅ Å SI HELE BUTIKKEN

 
Foto: 0rvik
 
Selv om det er en liten og lokal messe, så er det alltid like koselig å komme innom. Jeg, og en kompis, tok turen innom modelljernbanemessa på Kråkstad for å se om der var noe spennende å finne. Jeg er av de som savner messa på Storo, som ikke har vært holdt siste årene, og hadde håpet på å finne noen godbiter i Østfold, men fant ingenting spennende.

Der var mer enn nok som fristet, men jeg er mer opptatt av bruktmarkedet på slike messer fremfor nyheter. Der var selvfølelig noen modelltog og vogner en gjerne skulle hatt, men siden en var midt i en jobbfri skoleinnspurt, så var det greit at det bare ble en brus i kafèen, i kjelleren. Like fullt anbefaler jeg alle å ta turen innom ved neste anledning på Kråkstad!
 

ENGLISH I did a visit to the small model railway exhibition at Kråkstad community center, just outside Oslo. Always nice to visit. Many stalls, and a couple of ok model train exhibits. A slim wallet, and nothing exciting I HAD TO BUY, meant that there was no trading this year. Here are some photos from the trip.

DEUTCH Ich habe einen Besuch in der kleinen Modellbahn-Ausstellung bei Kråkstad Gemeindezentrum, gerade außerhalb von Oslo. Immer wieder schön, zu besuchen. Viele Stände, und ein paar ok Modellbahn-Exponate. Eine schlanke Brieftasche und nichts Aufregendes Ich hatte zu kaufen, bedeutete, dass es kein Handel in diesem Jahr. Hier sind einige Fotos von der Reise.

( mer… more… mehr… )

0

Trainspotting i Lodalen og ved Loenga

NSB BM 70 | Foto: 0rvik

NSB BM70 PÅ VEI TIL OSLO SENTRALSTASJON

 
Foto: 0rvik
 

NSB EL 18 | Foto: 0rvik

TRE EL18 STÅR OG PASSER PÅ HVERANDRE I LODALEN

 
Foto: 0rvik
 

XR-YF1 1325 | Foto: 0rvik

REDNINGSTOGET STÅR KLAR TIL UNNSETNING

 
Foto: 0rvik
 
En kompis, og jeg, ville benytte vårsola, og tok oss en tur til østsida av Oslo for å ta noen bilder av jernbaneområdene ved Loenga og Lodalen. Det var lite aktivitet og trafikk i området, så det ble ikke så mange spennende bilder. Samtidig så er området svært lite tilgjengelig, og vanskelig å få gode bilder fra. Men her er i allefall noen av bildene som ble tatt den dagen. På sånne turer får man samtidig gode tips og inspirasjon til modelljernbanen.
 

ENGLISH Me and a friend of mine wanted to take advantage of the spring sun, and went for a walk on the east side of Oslo city to take a look at the two railway areas Loenga and Lodalen (see the map at the bottom of the page). There was little railroad traffic this day, so no great photos, but this was the result from that day. You’ll find all of the pictures under JERNBANEBILDER on the right menu, or follow the link at the bottom of this post.

DEUTCH Ich und ein Freund von mir wollte, um die Vorteile der Frühlingssonne zu nehmen, und machten einen Spaziergang auf der Ostseite der Stadt Oslo, einen Blick auf die beiden Bahnflächen Loenga und Lodalen nehmen. (Siehe Karte am unteren Rand der Seite). Es gab wenig Zugverkehr an diesem Tag, so dass keine großartige Fotos, aber dies war das Ergebnis von diesem Tag. Sie werden alle Bilder unter JERNBANEBILDER auf der rechten menü, oder folgen Sie dem link am Ende dieser post

( mer… more… mehr… )

2

NSB EL 18 – Märklin ute med ny modell i begrenset antall

37463 MÄRKLIN | NORGES STATSBANER EL 18.2255 | EL ZUG | ELECTRIC LOCOMOTIVE | EL-LOK | Foto: 0rvik

RIKTIG FØRERHUS OG PANTOGRAFER, OG DE ULIKE LOGOENE PÅ HVER SIN SIDE – LIK ORIGINALEN

 
Foto: 0rvik
 
En av årets store nyheter innenfor modelljernbane er her! NSB-lokomotivet EL18 fra Märklin har ankommet Amundsen Hobby (som for øvrig er den som har stått for bestillingen). Modelltoget er en spesialmodell, og kun produsert i et antall på 500 lok. Det er lokomotiv nummer 18.2255 som er satt i produksjon, og kan, meg bekjent, kun kjøpes hos Amundsen.

Togmodellen er en vekselstrømsversjon, AC, beregnet for Märklin-skinner. Samtlige modeller leveres med digital MFX lyddekoder. Lokomotivet er flott utført, og følger originalen til minste detalj, og i motsetning til Roco sitt modellok så har denne riktig plassering av førerhuset. Merk. dette er ikke det samme loket som den gamle Märklin 37460-modellen.

NSB EL 18 er for meg et av de beste eksemplene på industridesign. Det er nydelig utformet og proporsjonert, noe som er vanskelig med et objekt som kan bå begge veier og være retningsnøytralt, men samtidig lede noe påfølgende objekter og illustrere bevegelse i fartsretning. Denne genistreken er det Italienske designfirmaet Pininfarina som står for.

Lokomotivet er levert av Adtranz og Swiss Locomotive and Machine Works for Noregs statsbaner. De er produsert i et antall på 22 lok, og er en modifisert utgave av Swiss Federal Railways (SBB-CFF-FFS) RE 460 lokomotiv, bygget/ombygget ved Adtranz Strømmen. Første loket kom i 1996 og går fortsatt på norske skinner, da mest langdistanses persontrafikk.

Tekniske fakta: Loklengde 18500 mm, og tjenestevekt på 82,2 tonn. Motorkraft på hele 7,340 HK (5,400 kW) og kan nå en toppfart på 200 km/t. Motorrommet har en gjennomgående midtkorridor, og førerkabinen er utstyrt med en trykkgenerator for å stabilisere lufttrykket i kabinen når en kjører i tunneler. Loknummerne for EL18-serien er fra 18.2241 til 18.2262.

 

Amundsen Hobby nettbutikk  

ENGLISH It of the great model railway news this year is Märklin’s new NSB EL18 model. It is the hobby store Amundsen Hobby in Oslo, which is responsible for the order, and sells the model. It is a special order in a limited edition of 500 locomotives. The model train is an alternating current version, AC, suitable for Märklin-rails.                  All of the train models is equipped with an MFX sound decoder. The locomotive number is 18.2255 and is produced exactly as the original. (Unlike Roco that has the wrong type of cabin, and HAG with the wrong type of pantographs). The new Märklin model is not the same as the old El18 model (37460), but a completely new model.                  It is great made ​​with fine details. Perfect for any Norwegian model railway installation. The original locomotive is provided by the Adtranz in 22 versions in 1996 and 1997. The locomotive was built by Adtranz Strømmen, and the design are made ​​by the Italian design office, Pininfarina.                  Want to order model train, visit Amundsen Hobby’s online store. NB. Sorry bad picture. But new and better pictures will be posted later. I’m working on my master’s degree until mid-May.

DEUTCH Es von der großen Modelleisenbahn Nachrichten in diesem Jahr ist das neue Märklin NSB EL18-Modell. Es ist das Shop Amundsen Hobby in Oslo, die für die Ordnung ist, und verkauft das Modell. Es ist ein besonderer Auftrag in einer limitierten Auflage von 500 Lokomotiven. Die Modellbahn ist ein Wechselstrom-Version, AC, geeignet für Märklin-Schienen.                  Alle Modelle der Zug ist mit einem MFX-Sound-Decoder ausgestattet. Die Lok-Nummer ist 18.2255 und wird genau wie das Original hergestellt. (Im Gegensatz zu Roco das hat die falsche art von kabine und HAG mit der falschen art der Stromabnehmer). Der neue Märklin-Modell ist nicht das gleiche wie das alte Modell El18 (37460), sondern ein völlig neues Modell.                  Es ist großartig, mit feinen Details gemacht. Perfekt für jeden norwegischen Modelleisenbahnanlage. Die ursprüngliche Lokomotive wird von der Adtranz in 22 Versionen 1996 und 1997 zur Verfügung gestellt. Die Lokomotive wurde von Adtranz Strømmen gebaut, und das Design werden von der italienischen Design-Büro, Pininfarina gefertigt.                  Willst du Modelleisenbahn zu bestellen, besuchen Sie Amundsen Hobby Online-Shop. NB. Leider das schlechte Bild. Aber neue und bessere Bilder werden später hochgeladen werden. Ich bin auf meinem Master-Abschluss bis Mitte Mai arbeiten.

( mer… more… mehr… )

0

Modelljernbane på Facebook

FACEBOOK | Screenshot: Facebook.com

LIK MODELLJERNBANE OG/ELLER MODELLJERNBANE.INTERNETTSIDE.COM PÅ FACEBOOK

 
Screenshot: Facebook
 
Jeg har vært ansvarlig for Facebooksiden Modelljernbane i en lengre tid. Den er koblet opp som en offisiell side for aktiviteten / hobbyen Modelljernbane. Slik at den blir knyttet til nevnte aktivitet om man fører den opp som interesse på profilen sin. Man kan da velge å like denne siden, og man vil bli koblet opp til denne og få oppdateringer på oversiktssiden.

Meningen med facebooksiden var å samle en norsk side innenfor modelljernbane for å dele interessen mellom de som driver med modelltog og landskap, samt de som bare har interesse for hobbyen. Siden er også ment som et sted for å dele oppdateringer, nyheter, og annet innenfor modelljernbanehobbyen. Alle som ønsker kan bidra og poste på siden.

Nå viser der seg at noen har trodd at dette er en Facebookside direkte koblet opp mot min nettside. Det er det ikke, og var ikke meningen. Derfor har jeg laget en egen Facebookside for websiden min, slik at folk eventuelt kan like den og følge oppdateringer og annet. Der kan det være at jeg legger ut litt mer bilder og informasjon enn jeg vil gjøre her på nettsiden.

Anbefaler alle å bli medlem av og Like modelljernbane på facebook for å dele hobbyen.

 

Facebooksiden til: Modelljernbane (Offisiell side for hobbyen)   
Facebooksiden til: MJ.internettside.com (Min private nettside)   

ENGLISH I’m the administrator for the norwegian model railroad site on facebook (the official site that is connected if you write modelljernbane (model railway) as an interest on your FB-profile). This site is planned as a place to share interests for model trains and scale modeling. Here everyone can post updates, links, picures, and news. Many have thought that this page was linked to my website. It was not ment so. Therefore I have made a own facebook page for my website where I share updates from the site, and also posts info and pictures that I don’t share on the website, and to stay in touch with people with the same hobby. Both facebook pages will be mostly in norwegian.

DEUTCH Ich bin der Administrator für den norwegischen Modellbahn-Seite auf Facebook (die offizielle Seite, die verbunden, wenn Sie modelljernbane (Modelleisenbahn) als Zinsen auf Ihre FB-Profil zu schreiben ist). Diese Seite ist als Ort der Interessen für Modelleisenbahnen und Modellbau teilen geplant. Hier kann jeder posten updates, links, picures und neuigkeiten. Viele haben gedacht, dass diese seite mit meiner webseite verbunden war. Es war nicht so ment. Deshalb habe ich eine eigene Facebook-Seite für meine Website gemacht, wo ich Updates von der Website zu teilen, und auch Beiträge Infos und Bilder, die ich nicht auf der website zu teilen, und um in kontakt mit menschen mit demselben hobby bleiben. Beide Facebook-Seiten werden vor allem sein, auf Norwegisch.
0

Auto Transport Service & Autolink bilvogner


 

35031 HOBBYTRADE | AUTOLINK | GÜTERWAGEN AUTOTRANSPORTWAGEN | CAR FREIGHT WAGON  | AUTOTRANSPORTVOGN | Foto: 0rvik

BILVOGN FRA SELSKAPET AUTOLINK AS

 
Foto: 0rvik
 

35032 HOBBYTRADE | AUTOLINK | GÜTERWAGEN AUTOTRANSPORTWAGEN | CAR FREIGHT WAGON  | AUTOTRANSPORTVOGN | Foto: 0rvik

OVERDEKKET BILFRAKT

 
Foto: 0rvik
 

35033 HOBBYTRADE | AUTOLINK | GÜTERWAGEN AUTOTRANSPORTWAGEN | CAR FREIGHT WAGON  | AUTOTRANSPORTVOGN | Foto: 0rvik

BILTRANSPORT PÅ NORSKE SKINNER

 
Foto: 0rvik
 
Endelig var de her, de nye H0 bilvognene, til modelljernbane, fra produsenten Hobbytrade. Flotte godsvogner for bilfrakt fra norske selskapene Autolink AS (3 forskjellige utgaver / vognnummer) og ATS – Auto Transport Service AS (2 forskjellige utgaver / vognnummer). Samtlige av de dobble bilfraktvognene er ganske vanlig å finner på norske skinner i dag.

De ble lagt ut for bestilling for over ett år siden, men kom først nå fra produksjon. De fleste modelljernbanebutikker vil få inn vognene, men jeg gjorde min bestilling hos Gudmestad Leker og Modeller – fikk en god pris siden jeg hadde flere andre bestillinger inne. Og nå fersk fra støpeformene – Flott detaljert! Tror modellene vil bli et flott skue bak et godslok.

Eneste minus med de ny vognene er at dørene ikke kan åpnes. Samtidig kan jeg komme med en positiv nyhet – samme type multipurposevogner (Laaeilprss940, Laaeilprs972, Laaeilprs983, og Hccmrrs) fra SJ, Nordwaggon, og Motortransport vil bli produsert av Hobbytrain iløpet av året (kanskje tidlig nesteår). Disse vognene vil da ha 11 vognnummer.

 

PDF Brosjyre | Auto Transport Service (11MB)     

 
 

35034 HOBBYTRADE | AUTO TRANSPORT SERVICE AS | AUTOTRANSPORTWAGEN | GOODS WAGON  | BILTRANSPORTVOGN | Foto: 0rvik

ATS – AUTO TRANSPORT SERVICE

 
Foto: 0rvik
 

35035 HOBBYTRADE | AUTO TRANSPORT SERVICE AS | AUTOTRANSPORTWAGEN | GOODS WAGON  | BILTRANSPORTVOGN | Foto: 0rvik

DETALJERTE MODELLER, MEN DESSVERRE IKKE MULIG Å ÅPNE DØRENE

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH A great model railway news. The new Autolink Laaeilprs061 and Auto Transport Services Laaeilprs081 freight wagons from Hobbytrade is finally here. The beautifully detailed multi purpose double-wagon types found on the Norwegian rails are made in five different automobile transport cars numbers.             A minus with the goods cars is that the doors can’t be opened. But they are great model railway models. There is a CargoLink locomotive that is often pulling these freight cars in real life, now in in H0-scale. Furthermore, there comes several multipurpose waggons in the same series from Hobbytrade during the this year.

DEUTCH Eine große Modelleisenbahn Nachrichten. Das neue AutoLink Laaeilprs061 Auto und Transport Services Laaeilprs081 Güterwagen aus Hobbytrade ist endlich da. Die wunderschön detaillierte mehrzwecktransport-doppelwagen auf den norwegischen Schienen gefunden werden, von 5 verschiedenen Autotransportwagen Nummern gemacht.            Eins minus der Wagen ist, dass die Türen nicht geöffnet werden kann. Aber sie sind große Modelleisenbahn-Modelle. Es gibt eine CargoLink Lokomotiven in Spur H0, oft von diesen Güterwagen im wirklichen Leben gezeichnet. Darüber, wo mehrere Mehrzweck-Waggon Reihe in der gleichen Serie Hobbytrade während des Jahres.

( mer… more… mehr… )

1

Linjegods fra Sula Rutelag og Veøy Kristiansund

LINJEGODS SCHENKER | VEØY | LKW | THERMO GOODS VEHICLE | VOGNTOG | Foto: 0rvik

ET LINJEGODS SCHENKER VOGNTOG FRA VEØY PÅ NORDMØRE, TILHØRENDE KRISITANSUND

 
Foto: 0rvik
 

LINJEGODS SCHENKER | SULA RUTELAG | LKW | THERMO GOODS VEHICLE | VOGNTOG | Foto: 0rvik

ET LINJEGODS SCHENKER VOGNTOG FRA AS SULA RUTELAG PÅ SUNNMØRE

 
Foto: 0rvik
 
Modelljernbanen vil få en egen linjegodsterminal. Og i min modelljernbaneverden så har ikke Linjegods blitt kjøpt opp av DB Schenker ennå. Så her lever de i den gode gamle tiden med lokale rutabillag, og ikke gigantkonsern. De to vogntogene er fra Møre og Romsdal, den ene Veøy er fra Nordmøre/Romsdal, imens Sula Rutelag holder til på Sunnmøre, v Ålesund.

Modellene er selvbygget i Tyskland. Dirk Aduszies er en lastebilentusiast som bygger modeller etter forbilder, og har en stor interesse for norske og skandinaviske lastebiler, vogntog, og semitrailere. Jeg har kjøpt en trailer fra ham tidligere. Han er dyktig, og lager flotte modeller. Etterhvert så vil jeg kanskje gjøre noen bestillinger med personlige ønsker.

Nå har det blitt en flott samling av Linjegodsmodeller. Men det er en ting jeg lurer på, som kanskje noen kan svare meg på… hadde linjegods varebiler, minibusser, busser, eller andre transportkjøretøy utenom lastebiler og trailere? Vet de hadde containere, men noe mer enn det? Ellers er jeg glad om noen har mer info om historien til Veøy. Send meg en e-post.

Mrk. modellene har ikke påmontert detaljer og ekstradeler som medfølger.   

ENGLISH The company Linjegods will have their own gods logistics hall at my model railroad. Linjegods is a traditional company from the North-west of norway. Todays it’s a part of DB Schenker. This models are from the time before the firm got bought up.                   The one truck is from the company Veøy that is from the Nordmøre region of Møre og Romsdal. The other one is form the company Sula Rutelag, that is from a place outside of Ålesund in the Sunnmøre region.                   Both models are selfbuilt by a german trauck enthusiast, Dirk Aduszies. He does a great job on the models, that are original in full scale. Note: Models pictured has not been attached details and extra parts included.

DEUTCH Die Firma Linjegods werden ihre eigenen Götter Logistikhalle an meiner Modelleisenbahn haben. Linjegods ist ein traditionsreiches Unternehmen aus dem Süd-Westen von Norwegen. Die heutige, es ist ein Teil von DB Schenker. Diese Modelle sind aus der Zeit vor der Firma aufgekauft habe.                   Das ist ein LKW von der Firma Veøy, die aus der Region Nordmøre von Møre og Romsdal ist. Der andere ist das Unternehmen bilden Sula Rutelag, die von einem Ort außerhalb von Ålesund in der Region Sunnmøre ist.                   Beide Modelle werden von einem Deutsch trauck Enthusiasten, Dirk Aduszies selbstgebauten. Er hat eine große Aufgabe auf die Modelle, die ursprünglich in voller Größe sind. Hinweis: Die abgebildeten Modelle ist nicht angebracht Details und zusätzliche Teile enthalten.

 
 

LINJEGODS SCHENKER | VEØY | LKW | THERMO GOODS VEHICLE | VOGNTOG | Foto: 0rvik

SCANIA STREAMLINER SL 143M 500

 
Foto: 0rvik
 

LINJEGODS SCHENKER | SULA RUTELAG | LKW | THERMO GOODS VEHICLE | VOGNTOG | Foto: 0rvik

DAF XF95 SSC

 
Foto: 0rvik
 
( mer… more… mehr… )

0

Piko på salg = fabrikk på tilbud

61112 PIKO | BEHELFS-BAHNSTATION | TEMPORARY STATION | PROVISORISK STASJONSOMRÅDE | Foto: 0rvik

PROVISORISK STASJONSOMRÅDER

 
Foto: 0rvik
 

61128 PIKO | NEUSES | BEHELFSTELLWERK | TEMPORARY SIGNAL TOWER | TMEPORÆRT STILLVERK | Foto: 0rvik

TEMPORÆRT STILLVERK LAGET AV EN OPPBYGGET GAMMEL JERNBANEVOGN

 
Foto: 0rvik
 

61101 PIKO | AUSBESSERUNG WERKSTATTE | LOCOMOTIVE WORKSHOP | LOK-VERKSTED | Foto: 0rvik

VERKSTED SOM KAN BYGGES UT MED FLERE SETT

 
Foto: 0rvik
 
I jula tok jeg en runde innom alle modelljernbane-nettbutikkene, for å se etter julesalg på modelltog og byggesett. Lokstallen Hobby hadde 50% på alt av Piko. Og siden jeg hadde solgt noen modellbiler før jul, så var jeg ikke vanskelig å be. Så da ble det en (provisorisk) stasjon, et stillverk av en gammel jernbanevogn, en verkstedhall, og et fabrikkområde.

Fabrikken blir solgt i 6 deler, og jeg hadde bare råd til 4 av de (kan sees nedenfor). Men en flott fabrikk skal det bli når det først blir montert. To av modellene er «smusset» eller gjort virkelighetstro i detaljene. Har ikke åpnet for å sjekke ennå siden de er blitt stuet bort, men håper det er fint utført arbeid (selv om det sikkert er maskinelt. Fine byggesett uansett.

Tipset om julesalget på gruppa for Modelljernbane på Facebook, men vet ikke hvor mange som fikk kjøpt seg noen kupp. Håper de fikk rensket lageret! Når det er sagt så er det i skrivende stund (påsken 2012) 50% på alt av skinner og rullende materiell fra Piko hos Lokstallen Hobby, samt 50% på Woodland scenics. Så surf og kjøp! Du finner nettsiden her:
 

Lokstallen Hobby   

 

ENGLISH It was Christmas sale at the Norwegian hobby shop Lokstallen at Christmas. 50% discount on all of Piko’s range. And since I had sold some items before Christmas, so I did some shopping. Now (Easter 2012), it is half price at Piko tracks and rolling stock, and Woodland Scenic, at Lokstallen hobby shop.

DEUTCH Es war Weihnachten Angebot an der Norwegischen Hobby-Shop zu Weihnachten Lokstallen. 50% Rabatt auf alle Piko-Sortiment. Und da ich einige Gegenstände vor Weihnachten verkauft hatte, also tat ich einige Einkäufe. Jetzt (Ostern 2012), ist es zum halben Preis an Piko Gleise und Fahrzeuge, und Woodland Scenic, bei Lokstallen Hobby Shop.

 

61116 PIKO | E STRAUSS | FABRIK | FACTORY | FABRIKK | Foto: 0rvik

HOVEDFABRIKKBYGG

 
Foto: 0rvik
 

( mer… more… mehr… )

0

Lag deg et kameratog til modelljernbanen

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

LAG DEG EN TOGVOGN MED PLASS TIL ET HD-VIDEOKAMERA

 
Foto: 0rvik
 
Du har kanskje sett folk filme sine egne modelljernbaner… Ja til og med sett video fra Miniatur Wunderland og Minutt for Minutt fra Gamlebyen Modelljernbanesenter? Kanskje er du av de som ønsker å gjøre det samme, men uten å måtte kjøpe Märklin Mobile Vision til ca 8000 kroner.. som for øvrig er på tilbud til 5950 kroner hos Lokstallen Hobby akkurat nå.

Jeg har en løsning. Du trenger ikke et større budsjett enn ca 800 kroner. Og er man litt kreativ så kan man få til en fin løsning som gjør at kameraet kan kjøres rundt uten at det er synlig. Jeg har bygget meg selv en egen kameravogn, og har tatt noen bilder fra prosessen. Alt du trenger er et HD Guncam, anbefaler deres nyeste; MycroCam, og en norsk containervogn.

 

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

+

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

=

KAMERAZUG | CAMERA TRAIN | TOGKAMERA | Foto: 0rvik

SLIK KAN DET GJØRES

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH Video record your model railroad with a model train. More text is coming.

DEUTCH Video aufzeichnen Ihrer Modellbahn mit einem Modellzug. Mehr Text kommt.

( mer… more… mehr… )

0

Byggesett og diverse til salgs

Bilde

NOEN AV GJENSTANDENE JEG HAR LAGT UT FOR SALG PÅ QXL

 
Foto: 0rvik
 
Har lagt ut 30 av mine byggesett ut for salg. Det meste er eneboliger og stasjonsbygninger. Så hvis du trenger noe å finne på i påsken, så er det bare å hive seg rundt og kjøpe mange nye byggesett til modelljernbanen – og jo flere du kjøper jo mer porto sparer du på forsendelsen. Ta en titt på oversikten på QXL sine nettsider. Og husk – det er først til mølla.

SALGET ER OVER

ENGLISH Have posted several model railroad kits and other items for sale on the Norwegian page QXL online auctions. The sale is no over.

DEUTCH Ich habe verschiedene modellbahn Bausätze und Autos veröffentlicht zum Verkauf auf der norwegischen Seite QXL Online-Auktionen. Der Verkauf ist vorbei.
0

Arbeidstrikk til modelljernbanen

K30916 KATO LEMKE | H0 ARBEITSWAGEN | HO MAINTENANCE TRAM | 1:87 ARBEIDSVOGN| Foto: 0rvik

KATO | WOLFGANG LEMKE COLLECTION

 
Foto: 0rvik
 

K30916 KATO LEMKE | H0 ARBEITSWAGEN | HO MAINTENANCE TRAM | 1:87 ARBEIDSVOGN| Foto: 0rvik

1:87 ARBEIDSTRIKK MED TO LASTEVOGNER

 
Foto: 0rvik
 
Modelljernbanen får sin egen trikkelinje, og den må selvfølgelig vedlikeholdes. En vet jo fra virkeligheten av det alltids er nok av arbeid langs skinnegangen. Graving i gater, nye kabler og rør, utskiftning av skinner, oppgradering av veikryss, legging av brostein, bytting av skilter, osv osv… og da er det greit med en egen kommunal servicetrikk som kan bistå i arbeidet .

Kom tilfeldigvis over et bilde av dette trikkesettet, for noen år siden, da jeg egentlig søkte etter noe helt annet. Jeg var solgt, og trikken havnet i det øvre sjiktet på ønskelista. Problemet var bare at det ikke fantes spor av trikken på noen andre sider på internett. Jeg fant én nettbutikk, og gjorde en bestilling, men fikk mail dagen derpå om at de ikke hadde flere igjen på lager.

De kunne heller ikke skaffe siden den ikke lenger var i produksjon. Etter å ha leitet overalt, og på utallige Japanske og Tyske sider, så måtte jeg bare gi opp. Plutselig en dag så kom jeg tilfeldigvis over ett eksemplar på E-bay. Og gleden var stor over å være eneste budgiver. Kanskje fordi Kato stort sett holder seg til modelltrikker i N-skala, men overraskende likevel.

Der er bare ett problem som gjenstår. Om jeg ikke velger å legge en egen trikketrassé i DC / likestrøm, så må trikken bygges om til AC-versjon. Dette ser jeg for meg er litt av en jobb, om det i det heletatt lar seg gjøre. Så om det er noen tekniske fingerspitzengefühlen der ute som ønsker seg en utfordring – her har dere en! Bare å ta kontakt! Og til slutt – Husk å ta trikken!

Mrk. Ekstra deler som speil, skilter, decaler og andre detaljer er ikke montert på bildene.

 

K30916 KATO LEMKE | H0 ARBEITSWAGEN | HO MAINTENANCE TRAM | 1:87 ARBEIDSVOGN| Foto: 0rvik

SPORVOGN FOR ARBEID OG VEDLIKEHOLD LANGS SKINNEGANGEN

 
Foto: 0rvik
 

K30916 KATO LEMKE | H0 ARBEITSWAGEN | HO MAINTENANCE TRAM | 1:87 ARBEIDSVOGN| Foto: 0rvik

GBW 346 TRIKKEVOGN FOR LAST

 
Foto: 0rvik
 

K30916 KATO LEMKE | H0 ARBEITSWAGEN | HO MAINTENANCE TRAM | 1:87 ARBEIDSVOGN| Foto: 0rvik

GBW 321 TRIKKEVOGN FOR LAST

 
Foto: 0rvik
 

ENGLISH I have a tram for my model railway, which will run in an urban area. Then it is important with maintenance along the track. It is often much to do along the rails. Upgrading of roads, excavation, replacement of signs, spring clean up, and laying of new tracks.            It was by chance that I came across this knitting kit for a few years ago. And I fell in love. The only problem was that it was not for sale anywhere. No Japanese web sites, and no German web sites. I found a shop where they had this model tram, but after making an order I got mail saying they did not have it in stock, and could not order new onces. It was out of production, and the manufacturer had no more left.            Disappointed I had to give up until I found this one set for sale a while back. The joy was great that I was the only bidder, and got a good price. This is a great maintenance tram from Kato in H0 scale. The only problem is that I want to make it into AC power. Anybody have any advice? Unless I add a DC track for the tram. NB. Extra parts, decal, signs, and details are not mounted.

DEUTCH Ich habe eine Straßenbahn auf der Modellbahnanlage, die in einem städtischen Gebiet gehen wird. Dann ist es für die Wartung entlang der Strecke wichtig. Es ist oft viel entlang der Schienen zu tun. Ausbau von Straßen, Aushub, Austausch von Schildern, reinigen sprießen, und Verlegung von neuen Tracks.            Es war Zufall, dass ich auf dieses Strickpackung kam für ein paar Jahre her. Und ich verliebte mich. Das einzige Problem war, dass es nicht zum Verkauf überall. Keine japanische Websites und keine deutsche Website. Ich fand einen Laden, in dem sie dieses Modell Straßenbahn hatte, aber nach einer Bestellung habe ich Post, dass sie nicht auf Lager hat, und konnte nicht buchen Einträge. Es war aus der Produktion, und der Hersteller hatten keine mehr übrig.            Enttäuscht musste ich aufgeben, bis ich diesen einen Satz zu verkaufen eine Weile zurück gefunden. Die Freude war groß, die ich war der einzige Bieter, und bekam einen guten Preis. Dies ist eine große Wartung der Straßenbahn von Kato in H0. Das einzige Problem ist, dass ich es in Wechselstrom machen wollen. Wer einen Tipp? Sofern ich einen Gleichstromweg für die Straßenbahn. NB. Zusätzliche Teile, Aufkleber, Schilder und Angaben sind nicht angebracht.

( mer… more… mehr… )

0

Hamar stasjon i miniatyr

TH0R AUGB0 - HAMAR | BAHNHOF | TRAIN STATION | JERNBANESTASJON | Foto:  T.Svensrud/HamarDagblad

MODELLBYGGEREN MENER HAMAR STASJON ER EN AV NORGES FINESTE STASJONSBYGNINGER

 
Foto: T.Svensrud/HamarDagblad
 
Måtte bare dele bildet av denne flotte modellen av Hamars stasjon i H0-skala, laget for hånd av Augbo. Norges fineste stasjon ifl. modellbyggeren. Modellen er bestilt av en kamerat ham, en jernbaneentusiast i Fredrikstad. Det står ikke i Østlendingen-artikkelen om hvor mye den har kostet, men at det har tatt to-tre år å bygge den. Stasjonen er utført i 1994-utgaven. Det kan forøvrig nevnes at eieren av den stasjonen har en modelljernbane hjemme, på 65kvm.

 

ENGLISH A miniature version is made of Hamar railway station to a model railroad enthusiast in Fredrikstad. Augbò, on the picture, is the one who have used 2-3 years buidling this amazing model of the beautiful station building.

DEUTCH Ein Miniaturausgabe wird von Hamar Bahnhof zu einer Modelleisenbahnenenthusiasten in Fredrikstad gemacht. Augbò, auf dem Bild, ist derjenige, der 2-3 Jahre gebraucht haben buidling dieses erstaunliche Modell der schönen Bahnhofsgebäude.
0

NRK besøker Gamlebyen modelljernbanesenter

GAMLEBYEN MODELLJERNBANESENTER | FREDRIKSTAD | MODELLBAHN-CENTER | MODEL RAILWAY CENTER | Foto: FB/Tysnes/Andreassen/Hagen

 
Foto: FB/Tysnes/Andreassen/Hagen
 

GAMLEBYEN MODELLJERNBANESENTER | FREDRIKSTAD | MODELLBAHN-CENTER | MODEL RAILWAY CENTER | Foto: FB/Tysnes/Andreassen/Hagen

 
Foto: FB/Tysnes/Andreassen/Hagen
 

GAMLEBYEN MODELLJERNBANESENTER | FREDRIKSTAD | MODELLBAHN-CENTER | MODEL RAILWAY CENTER | Foto: FB/Tysnes/Andreassen/Hagen

 
Foto: FB/Tysnes/Andreassen/Hagen
 

GAMLEBYEN MODELLJERNBANESENTER | FREDRIKSTAD | MODELLBAHN-CENTER | MODEL RAILWAY CENTER | Foto: FB/Tysnes/Andreassen/Hagen

 
Foto: FB/Tysnes/Andreassen/Hagen
 

GAMLEBYEN MODELLJERNBANESENTER | FREDRIKSTAD | MODELLBAHN-CENTER | MODEL RAILWAY CENTER | Foto: FB/Tysnes/Andreassen/Hagen

BILDENE ER HENTET FRA EN VIDEO HOS FREDRIKSTAD BLAD – SE LINK NEDENFOR

 
Foto: FB/Tysnes/Andreassen/Hagen
 
Nord-Europas største modelljernbane finner du hos Gamlebyen Modelljernbanesenter i Fredrikstad. Modelljernbaneanlegget ble åpnet med brask og bram i fjor, og blir snart utvidet. Torsdag 8 mars viser NRK et helt TV-program fra Modelljernbanesenteret i programserien Glimt fra Norge. Med andre ord slå på TVen 20:45! Sendes også NRK1 14.3.2012 kl 17:30.

Fredriksstad Blad | Arnes togdrøm ut til hele landet (video)
NRK Østfold | Storstilt åpning av Gamlebyen modelljernbanesenter

Visitnorway.no | Gamle Fredrikstad – Gamlebyen Modelljernbanesenter
Visitnorway.no | Gamle Fredrikstad – The Old Town Model Train Centre engligh
Visitnorway.no | Gamle Fredrikstad – Modelleisenbahnzentrum in der Altstadt deutch

ENGLISH Norwegian state television NRK broadcasts, a program of Scandinavia’s largest model railroad. The model railway can be found in the old town of Fredrikstad. The program will be broadcasted 8.march and 14.march, and will also be avaliable on Web-TV. (Klick on the Glimt Fra Norge in the text. Maybe only avaliable in norway)

DEUTCH Norwegischen Staatsfernsehen NRK-Sendungen, ein Programm der größten skandinavischen Modell Eisenbahn. Die Modellbahnanlage kann in der Altstadt von Fredrikstad gefunden werden. Das Programm wird ausgestrahlt 8.März und 14.März, und wird auch auf Web-TV Verfügbare. (Klick auf den Glimt Fra Norge im Text. Vielleicht nur Verfügbare in Norwegen)

( mer… more… mehr… )

1

Bygninger for et urbant bylandskap

905 FALLER | H0 GEBÄUDE FÜR EINE STADT MODELLBAHN | HO BUILDINGS FOR AN URBAN MODEL RAILROAD | 1:87 BY-BYGNINGER TIL MODELLJERNBANEN | Foto: 0rvik

DEN KLASSISKE SKYSKRAPEREN TIL FALLER

 
Foto: 0rvik
 

54 75370 VERO | H0 GEBÄUDE FÜR EINE STADT MODELLBAHN | HO BUILDINGS FOR AN URBAN MODEL RAILROAD | 1:87 BY-BYGNINGER TIL MODELLJERNBANEN | Foto: 0rvik

BOLIGBLOKK FRA VERO – BLIR NOK LITT OPPUSSING AV FASADEN FØR DEN BLIR MONTERT

 
Foto: 0rvik
 

8210 KIBRI | H0 GEBÄUDE FÜR EINE STADT MODELLBAHN | HO BUILDINGS FOR AN URBAN MODEL RAILROAD | 1:87 BY-BYGNINGER TIL MODELLJERNBANEN | Foto: 0rvik

FLOTT HØYHUS FRA KIBRI

 
Foto: 0rvik
 
Modelljernbanen trenger noen bygninger til byen, ikke bare eneboliger og stasjoner. Derfor har man måtte anskaffe seg høyhus, blokker, bygårder, hotellbygg, og annet som hører med til bylandskapet og forstedene. Foreløpig ingen stor samling, men likevel et variert utvalg. Planen er flere innkjøp når studiene snart er over og en får seg en fast jobb og fast inntekt.

Da ønsker jeg å kombinere flere sett, være litt kreativ, og kanskje skape ekstra høye bygninger i H0-skala. Har sett flere kombinerer flere byggesett, men da som oftest i N-skala. Etterhvert satser jeg også på lage noen høyhus og kontorbygninger selv. Kanskje et par bilbutikker og andre firma- og industribygg. Men det får blir med tiden, når det skal bygges.

Det største ønsker et jo å kunne gå til anskaffelse av en lasermaskin, både i bruk som arkitekt og modellbyggingen som følger med i den jobben, men også til å få laget noen flotte bygninger til modelljernbanen. Det er utrolig mye stilig en kan lage om man er kreativ og har en laserkutter. Som student så får en 20% på en sånn en… men så var det pengene da.

ENGLISH Building structures for the urban model railroad. High rise office buildings, shops, and department store. Petrol stations, hotels, cafes, and trackside houses. All perfect for the modern city in 1:87. Most of the model kits are old and rare, but they are unbuildt and ready to mount. Send me a mail if you know of any more nice urban buildings for the model railways. I plan to buy more kits of the same kind and combine them to larger buildings. Maybe make some skyscrapers. Alot of work, would e nice on in the town landscape in the end!

DEUTCH Gebäudestrukturen für die städtische Modelleisenbahn. Hohe Bürogebäuden, Geschäften und Kaufhaus. Tankstellen, Hotels, Cafés, und streckenseitige Häuser. Alles perfekt für die moderne Stadt in 1:87. Die meisten der Modellbausätze sind alt und selten, aber sie sind unbuildt und einbaufertig. Schicken Sie mir eine Mail, wenn Sie über alle weitere schöne städtische Gebäude für die Modellbahn wissen. Ich plane, mehr Kits der gleichen Art zu kaufen und zu kombinieren, um größere Gebäude. Vielleicht machen einige Wolkenkratzer. Eine Menge Arbeit, würde e schön auf Landschaft in der Stadt am Ende!

 
 

8200 KIBRI | H0 GEBÄUDE FÜR DER STADT MODELLBAHN | HO BUILDINGS FOR AN URBAN MODEL RAILROAD | 1:87 BY-BYGNINGER TIL MODELLJERNBANEN | Foto: 0rvik

EN MODERNE BYGÅRD MED BUTIKKER OG KONTORLOKALER

 
Foto: 0rvik
 

296 FALLER | H0 GEBÄUDE FÜR DER STADT MODELLBAHN | HO BUILDINGS FOR AN URBAN MODEL RAILROAD | 1:87 BY-BYGNINGER TIL MODELLJERNBANEN | Foto: 0rvik

STILIG KONTORBYGG – MINNER MEG LITT OM FOLKETEATERBYGNINGEN PÅ YOUNGSTORGET

 
Foto: 0rvik
 

297 FALLER | H0 GEBÄUDEFÜR DER STADT MODELLBAHN | HO BUILDINGS FOR AN URBAN MODEL RAILROAD | 1:87 BY-BYGNINGER TIL MODELLJERNBANEN | Foto: 0rvik

60-70-TALLS BYBLOKK

 
Foto: 0rvik
 

1055 WIAD | H0 GEBÄUDE FÜR DER STADT MODELLBAHN | HO BUILDINGS FOR AN URBAN MODEL RAILROAD | 1:87 BY-BYGNINGER TIL MODELLJERNBANEN | Foto: 0rvik

DETTE ER KONTORBLOKKA PÅ BILDET SO MTILHØRER WIAD 304 SOM ER AVBILDET TIDLIGERE

 
Foto: 0rvik
 

235 FALLER | H0 GEBÄUDE FÜR DER STADT MODELLBAHN | HO BUILDINGS FOR AN URBAN MODEL RAILROAD | 1:87 BY-BYGNINGER TIL MODELLJERNBANEN | Foto: 0rvik

ET MODERNE KIRKEBYGG

 
Foto: 0rvik
 

4921 FALLER | H0 GEBÄUDE FÜR DER STADT MODELLBAHN | HO BUILDINGS FOR AN URBAN MODEL RAILROAD | 1:87 BY-BYGNINGER TIL MODELLJERNBANEN | Foto: 0rvik

ET HOTELL TIL RACERBANEN – KAN OGSÅ BRUKES SOM STASJONSBYGNING

 
Foto: 0rvik
 

219 FALLER | H0 GEBÄUDE FÜR DER STADT MODELLBAHN | HO BUILDINGS FOR AN URBAN MODEL RAILROAD | 1:87 BY-BYGNINGER TIL MODELLJERNBANEN | Foto: 0rvik

RESTAURANT OG HOTELLBYGNING

 
Foto: 0rvik
 

215 FALLER | H0 GEBÄUDE FÜR DER STADT MODELLBAHN | HO BUILDINGS FOR AN URBAN MODEL RAILROAD | 1:87 BY-BYGNINGER TIL MODELLJERNBANEN | Foto: 0rvik

FUNKISSTASJON MED KAFE – MERCEDES STJERNA ER MOTORISERT OG GÅR RUNDT

 
Foto: 0rvik
 

568 POLA | H0 GEBÄUDE FÜR DER STADT MODELLBAHN | HO BUILDINGS FOR AN URBAN MODEL RAILROAD | 1:87 BY-BYGNINGER TIL MODELLJERNBANEN | Foto: 0rvik

FLOTT MODERNE BENSINSTASJON MED BILPLEIEGARASJE

 
Foto: 0rvik
 

4907 FALLER | H0 GEBÄUDE FÜR DER STADT MODELLBAHN | HO BUILDINGS FOR AN URBAN MODEL RAILROAD | 1:87 BY-BYGNINGER TIL MODELLJERNBANEN | Foto: 0rvik

TRIBUNE FOR BILSPORT

 
Foto: 0rvik
 
( mer… more… mehr… )

0

Ta turen innom modelljernbanemessa på Kråkstad

KRÅKSTAD SAMFUNNSHUS | GEMEINDEHAUS | COMMUNITY HOUSE | Foto: Google

KRÅKSTAD SAMFUNNSHUS HVOR MODELLJERNBANEMESSEN SKAL VÆRE

 
Foto: Google
 
Norsk jernbaneklubb sin avdeling Østfoldbanen arrangerer en modelljernbanemesse på Kråkstad samfunnshus 17-18 Mars. Mer info om messen er ikke lagt ut noen steder, metidligere år har der kommet alt fra forretninger som tilbyr modelltog og materiell, til private med bruktsalg, og utstillere som ønsker å vise sine modulbaner. Toget fra Oslo går innom Kråkstad jernbanestasjon som ligger i gangavstand fra lokalet. Se kartoversikten nedenfor.

 
Åpningstider:     Lørdag 17. mars kl. 11.00 – 17.00   og   Søndag 18. mars kl. 11.00 – 16.00

 

ENGLISH There will be held a small model railway fair 17 and 18 March at Kråkstad community hall just outside of Oslo city.

DEUTCH Es werden im Besitz einer kleinen Modelleisenbahn Messe 17. und 18. März, dass Kråkstad Gemeindesaal etwas außerhalb von Oslo Stadt.

( mer… more… mehr… )

0

Conrads modelljernbanegalleri

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 
Trenger du inspirasjon til modelljernbanen din? Da kan du ta turen innom Conrad sitt forumgalleri hvor brukere selv har lastet opp bilder fra sine egne modelljernbaneanlegg. Foreløpig ligger der like over 2550 bilder ute. Dessverre er bildene svært små, det er litt tungvint å se gjennom bildene, og videre er ikke alle av bra kvalitet – men mye inspirasjon!

Gjør oppmerksom på at disse bildene som er lagt ut her er tatt av de ulike brukerne av sine respektive anlegg. Men bildene kan du se i noe større format på siden. Mye av det du finner på anleggene er å finnes i Conrad sitt utvalg av modelljernbanemateriell. Så hvis du finner noe spennende, så kan du ta en titt i Conrads katalog HER, eller i de andre brosjyrene.

 
Conrad | Galerie – Modellbahn

 
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

CONRAD | MODELLBAHN GALERIE | MODEL RAILROAD GALLERY | MODELLJERNBANE GALLERI | Foto: Conrad.de

MODELLJERNBANE – BILDE HENTET FRA CONRADS GALLERI

 
Foto: Conrad.de
 

ENGLISH The German retail Conrad has a photo gallery for members of their community. There, they can post up pictures of their model railway installations. So if you need inspiration, take a look in the gallery. The photos are unfortunately not so large and of varying quality, but many great scenes! Do note that the pictures below are taken by users on the forum of their own model railroads. Take a look at their other images on the page. There are currently posted over 2550 photos.

DEUTCH Der deutsche Einzelhandel hat Conrad eine Foto-Galerie für Mitgliedern der Community. Dort können sie post up Bilder ihrer Modelleisenbahn-Installationen. Also, wenn Sie Anregungen benötigen, werfen Sie einen Blick in die Galerie. Die Fotos sind leider nicht so groß und von unterschiedlicher Qualität, aber viele gute Szenen! Sie weisen darauf hin, dass die Bilder unten von den Benutzern werden auf dem Forum der eigenen Modelleisenbahn genommen. Werfen Sie einen Blick auf die anderen Bilder auf der Seite. Derzeit gibt es über 2.550 Fotos hochgeladen.

( mer… more… mehr… )

Trykk her for statistikk over besøkende | Trykk her for annonserings- og reklamemuligheter                                                       

   
FØLG NETTSIDEN PÅ FACEBOOK
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (NOR)
 
FØLG MEG PÅ TWITTER!       (ENG)
  FOLLOW MY PAGE ON FACEBOOK FOLLOW ME ON TWITTER!    (NOR) FOLLOW ME ON TWITTER!    (ENG)
  FOLGEN MEINE SEITE AUF FB FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (NOR) FOLGEN SIE MIR AUF TW!    (ENG)
 
 
 

 
SISTE BESØKENDE  
LAST VISITORS  
LETZTE BESUCHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Design: ɈК 0rvik © 2009